Obraz 077Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej

Pan Wojciech Zajączkowski poznał specyfikę służby granicznej na przykładzie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach.

W wizycie udział wziął również Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Pan Marek Gołkowski. Gościom towarzyszył i jednocześnie przedstawiał zagadnienia codziennej służby Komendant Placówki Straży Granicznej ppłk. SG Leszek Jakubowski wraz z zastępcą.

Podczas spotkania zaprezentowano infrastrukturę przejścia granicznego oraz procedury kontroli SG i SC. Pan Ambasador poznał strukturę największego drogowego przejścia granicznego na lądowej granicy Polski z obwodem kaliningradzkim oraz charakterystykę ubiegłorocznego, ciągłego wzrostu ruchu granicznego.

por. SG Justyna Szubstarska