_wmosg_1_m
W dniach 24 – 25 stycznia Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz przebywał z wizytą w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.

Pierwszego dnia Komendant Główny Straży Granicznej w towarzystwie Komendanta W-MOSG płk. SG Wojciecha Skowronka odwiedził placówki w: Braniewie, Grzechotkach, Górowie Iławeckim, Bezledach, Sępopolu i Barcianach.

Podczas wizyty gen. bryg. SG Dominik Tracz zapoznał się m.in. z infrastrukturą drogowych przejść granicznych W-MOSG oraz bieżącą sytuacją na odcinku służbowej odpowiedzialności Oddziału. Spotkał się również z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Następnego dnia odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Tematem przewodnim spotkania były priorytety działań kętrzyńskich jednostek SG w bieżącym roku, które zreferowali: Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Wojciech Skowronek i Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Sławomir Kowalewski.

Podczas dwudniowej wizyty Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz skoncentrował się m.in. na technicznym stanie obiektów wymagających remontów zarówno na placówkach, jak i w komendzie Oddziału w kontekście określenia potrzeb inwestycyjnych. Zdefiniował cele w zakresie poprawy infrastruktury placówek.

Po odprawie służbowej kontynuowano wizytację placówek W-MOSG w: Dubeninkach, Gołdapi, Baniach Mazurskich i Węgorzewie.

por. SG Justyna Szubstarska
Rzecznik Prasowy
Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej