IMG_9040Ty decydujesz na jaki cel przeznaczysz 1 procent swojego podatku

Tradycyjnie już początek nowego roku otwiera najpierw szampan, a później obowiązek rozliczenia się za miniony rok z Urzędem Skarbowym. Zeznania podatkowe i wypełnianie formularzy PIT to dla niektórych żmudne zadanie. Dla niektórych natomiast oczekiwane, szczególnie jeśli chodzi o 1 procent z naszych dochodów, który może zasilić konto wielu organizacji i fundacji.

Ewa Brzostek

Decyzja komu podarujemy ten symboliczny procent w stu procentach należy do nas. Kwotę tę możemy po prostu oddać Urzędowi Skarbowemu albo przekazać dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego. W ten sposób przyczyniamy się do tego, że dana organizacja może realizować swoje działania, a te są rozmaite. Pomoc dzieciom, rehabilitacja, leczenie, nauka, pomoc zwierzętom, rozwój turystyki, oświaty, talentów itd. Lista potrzeb jest bardzo długa.

Gdy już dokonamy wyboru z kim podzielimy się 1% swojego podatku nie musimy sami dokonywać wpłaty na konto danej organizacji, a jedynie w składanym w ustawowym terminie zeznaniu podatkowym tj. do dnia 31 stycznia 2014 r. dla PIT-28 i do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub jego korekcie złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowana kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– Kwotę 1 % należnego podatku dochodowego w wysokości wynikającej z zeznania podatkowego lub korekty zeznania, pomniejszoną o koszty przelewu bankowego naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Należy podkreślić, iż przekazanie kwoty 1 % nastąpi pod warunkiem dokonania wpłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – informuje Stanisław Jasiulewicz, Kierownik referatu, Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie.

Jednocześnie podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. podać cel szczegółowy 1%). Wskazanie takie podatnik może zamieścić w części zatytułowanej „Informacje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod częścią zatytułowaną „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Informacje te zostaną przesłane organizacjom pożytku publicznego przez organ podatkowy, jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik składający jedno zeznanie ma prawo wybrać tylko jedną organizację, natomiast osoba, która wypełnia kilka zeznań rocznych może w każdym z nich wskazać inną organizację pożytku publicznego, dla której przekaże 1% podatku wynikającego z jego rozliczenia. Aby ułatwić naszym Czytelnikom trudny, nieraz, wybór prezentujemy na naszych łamach wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających w Kętrzynie.

Kętrzyńskie Organizacje Pożytku Publicznego

1. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej – Klub Abstynenta „Dromader” – KRS: 0000046696

2. Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „Kormoran” – KRS: 0000081683

3. Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego – KRS: 0000089262

4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej – KRS: 0000156906

5. Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – KRS: 0000196689

6. Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” – KRS: 0000219632

7. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe – KRS: 0000230385

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski – KRS: 0000364992

9. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kętrzynie – KRS: 0000154454