IMG_8943Kętrzyn i Ruciane Nida wspólnie opracują model współpracy

Podpisanie umowy partnerskiej między Miastem Kętrzyn, Miastem i Gminą Rucine Nida, Fundacją Wspólnego Rozwoju oraz Stowarzyszeniem „Kobieta na plus” było kluczem, który otworzył projekt pt. „Współpraca to podstawa”. 13 lutego w kętrzyńskim Ratuszu odbyła się konferencja inaugurująca ich wspólne działania. Partnerzy projektu do 30 czerwca 2015 roku będą pracować nad opracowaniem wspólnego modelu współpracy.

Ewa Brzostek

Spotkanie otworzył Michał Krasiński, Koordynator Projektu.

– Spotykamy się dzisiaj ponieważ uważamy, że współpraca między organizacjami pozarządowymi, a samorządami może wyglądać lepiej i dlatego wpadliśmy na pomysł, aby połączyć siły i ulepszyć tę współpracę. Uważamy, że przez ten projekt ułatwimy wiele spraw administracyjnych związanych z ich funkcjonowaniem, ponieważ prezesi, członkowie stowarzyszeń i fundacji będą mogli wraz z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego poznać swoje problemy i wypracować wspólny konsensus, który będzie swoistą mapą drogową, takim dokumentem pokazującym jak można współpracować – mówi Michał Krasiński, Koordynator Projektu.

Projekt „Współpraca to podstawa” został w stu procentach dofinansowany z Ministerstwa Pracy w kwocie ponad 600 tys. złotych. Będzie on realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Realizatorami projektu jest Stowarzyszenie „Kobieta na plus” z Rucianego-Nidy, a jego partnerami Gmina Ruciane Nida, Fundacja Wspólnego Rozwoju z Kętrzyna oraz Gmina Miejska Kętrzyn. Grupą docelową są pracownicy samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatów bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, piskiego, mrągowskiego i szczycieńskiego.

Kierowniczka projektu Barbara Wyłudek podczas uroczystej konferencji zaprezentowała jego główne cele i założenia.

– Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie Warmińsko-Mazurskim poprzez wdrożenie modelów współpracy w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w Gminie Miejsko-Wiejskiej Ruciane Nida do czerwca 2015 roku. Oprócz tego chcemy osiągnąć wzrost poziomu współpracy z zakresu modeli współpracy przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrost wiedzy, poziomu integracji, zakresu i jakości współpracy oraz funkcjonowania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych – informuje Barbara Wyłudek.

Aby osiągnąć te cele projekt przewiduje szkolenia dla około 160 osób z zakresu modelów współpracy, które będą odbywały się w Gierłoży, Mrągowie i Piaskach koło Rucianego Nidy, budowę portalu internetowego, zorganizowanie dwóch festynów Organizacji Pozarządowych w Kętrzynie i w Rucianem Nida, w ramach których odbędą się seminaria, występy artystyczne, warsztaty artystyczne, dwie wizyty studyjne do Gdańska lub Gdyni oraz Białegostoku oraz organizację cyklicznych spotkań w partnerskich gminach z czterema debatami publicznymi. Zwieńczeniem wspólnych działań ma być publikacja pt. „Modele współpracy JST-NGO’s w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w gminie miejsko-wiejskiej Ruciane Nida”.

Na możliwość współpracy cieszą się obaj Burmistrzowie.

– Cieszę się, że dzisiaj doszło do podpisania tych umów i samorząd Kętrzyna i pan Burmistrz wyraził wolę współpracy. Mam nadzieję, że jednostki organizacji pozarządowych, samorządu, stowarzyszenia wykorzystają ten potencjał jaki tkwi w ludziach, którzy chcą pracować społecznie na rzecz naszych lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że ten rok funkcjonowania tego projektu pokaże, że warto poświęcić czas, że ten potencjał potrafimy wykorzystać i wypracujemy płaszczyzny, na których będziemy mogli dalej współpracować – mówi Zbigniew Janusz Opalach, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

– Uważam, że na płaszczyźnie współpracy można zrobić więcej. Pewne rzeczy możesz wygenerować swoją inteligencją czy intuicją, ale wielokrotnie musisz się wspierać wartością dodaną innych osób, ich wiedzą, wymianą doświadczeń, szukaniem pewnej drogi, modelu, żeby to co samorządy terytorialne robią było jeszcze bardziej efektywne i mądre dla człowieka. Tu kluczem jest wiedza do prawdziwego tworzenia szlachetnych, dobrych i mądrych modeli rządzenia i współpracy w życiu publicznym, a to jest nasz obowiązek. Zupełnie inną odpowiedzialność mamy my burmistrzowie i wójtowie, bo nam zaufali ludzie, dlatego każde zastosowanie wzajemnej wiedzy i wymiany doświadczeń na różnych polach jest rzeczą bezcenną. Kolejną sprawą jest umiejętność znajdowania hierarchii spraw i problemów, wtedy podejmuje się mądre decyzje, nie opóźniając niczego, wykorzystując czas na wiedzę, na współpracę, na którą kładziemy jako samorządy wielki nacisk. Musimy stworzyć warunki w tych trudnych czasach żeby człowiek czuł się bezpieczny i realizował swoje marzenia – twierdzi Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.

Po części oficjalnej przyszedł czas, aby poznać problemy i sprawy różnych komórek życia społecznego i publicznego.