IMG_0462Będziemy organizować Akademię Seniora

Wieść o tym, że od 1 lutego 2014 roku Energa zamyka swoje Biuro Obsługi Klienta przy ul. Ogrodowej odbiła się szerokim echem w całym mieście. Swój sprzeciw wyraził Burmistrz Miasta, Rada Miejska i wielu mieszkańców Kętrzyna. Jak starsza osoba ma załatwić sprawy energii przez telefon lub internet? To główne pytanie, które zostało skierowane do prezesów firmy Energa.

Ewa Brzostek

Przypomnijmy. Spółka Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. zdecydowała, że z dniem 31 stycznia 2014 roku zostanie zlikwidowane Biuro Obsługi Klienta (BOK) w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej tłumacząc, że jego utrzymanie straciło swoje ekonomiczne uzasadnienie. W zastępstwie został zaoferowany kontakt z firmą poprzez telefon lub internet. Do Burmistrza wpłynęło też pismo od Spółki o możliwość postawienia w Urzędzie Miasta infokiosku, którzy rzekomo miałby ułatwić klientom kontakt w sprawie energii.

20 stycznia 2014 r. Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn wyraził swoje stanowisko wobec zmian, jakie wprowadziła Energa.

„Burmistrz Miasta Kętrzyn z dużym zaniepokojeniem odbiera sygnały o planowanych zmianach organizacyjnych Spółki Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. poprzez likwidację 25 Biur Obsługi Klienta (BOK), w tym Biura w Kętrzynie, ostatniego rejonowego w województwie warmińsko-mazurskim. Decyzja w tym zakresie to jednocześnie zwolnienie grupowe 362 osób na 600 zatrudnionych, w tym 9 osób w Kętrzynie. Powyższe oznacza w praktyce likwidację bezpośredniej obsługi klienta, a w konsekwencji pogłębienie problemów społecznych i gospodarczych w regionie. Realne zagrożenie likwidacji kolejnych miejsc pracy w Kętrzynie i innych miastach spowoduje dalszy wzrost bezrobocia oraz wzrost kosztów społecznych ponoszonych przez gminy. (…) Burmistrz Miasta Kętrzyna rozumiejąc potrzeby wprowadzania zmian w gospodarce energetycznej stoi na stanowisku, że procesy restrukturyzacyjne nie mogą odbywać się kosztem naruszania praw pracowniczych spółki i pogłębienia recesji gospodarczej regionu. (…) Jednocześnie Burmistrz Miasta oświadcza, że nie wyraża zgody, aby w zastępstwie likwidowanego Biura Obsługi Klienta Kętrzynie w Urzędzie Miasta Kętrzyn został zamontowany panel telefoniczny do połączeń z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta koncernu Energa SA, jak i infokiosk z dostępem do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta spółki Energa Obsługa i Sprzedaż. Montaż tych urządzeń nie zapewni kontaktu, w szczególności dla osób starszych, niedołężnych i nieporadnych życiowo, dla których obsługa takich urządzeń jest zbyt skomplikowana i stanowi barierę nie do pokonania. Ponadto montaż takich urządzeń w siedzibie organów miasta będzie odebrana przez społeczność lokalną jako swoista „akceptacja” dla likwidacji biur obsługi klienta, a tym samym pozbawienie mieszkańców bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółki w załatwianiu ich spraw i stanowi przyzwolenie na zwolnienia pracowników w spółce” – czytamy w stanowisku Burmistrza.

Tuż za nim 23 stycznia 2014 r. swój sprzeciw w sprawie likwidacji BOK w Kętrzynie wyraziła Rada Miejska.

„Wyrażamy sprzeciw wobec planowanego zamiaru likwidacji firmy Energa Obsługa i Sprzedaż zlokalizowanej w Kętrzynie. Firma ta obsługuje odbiorców energii elektrycznej z obszaru Bartoszyc, Korsz, Reszla, Mrągowa oraz Kętrzyna. Po zlikwidowaniu tego punktu, odbiorcy zmuszeni będą do załatwiania swoich spraw w Olsztynie (będzie to najbliższy punkt Biura Obsługi Klienta). Przenoszenie kompetencji z miast i miasteczek do centralnych ośrodków typu Olsztyn, Gdańsk – spowoduje dodatkowe zubożenie naszego regionu i tak już mocno dotkniętego bezrobociem. Planowana likwidacja w. w. stanowisk pracy w Kętrzynie, nie przyniesie firmie Energa większych oszczędności. Będzie natomiast istotnym utrudnieniem, dla mieszkańców naszego regionu”.

Oba pisma zostały zaadresowane do Mirosława Bielińskiego, prezesa Zarządu Energa SA. oraz Leszka Mrazka, prezesa Zarządu „Energa obsługa i sprzedaż”.

W tej sprawie wypowiedzieli się również przedstawiciele Związku Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Główny, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In. oraz Stowarzyszenia Niewidomych w Kętrzynie, czyli osób, w które najbardziej uderza decyzja firmy Energa.

„Uważamy, że zmiany wprowadzone od 01.02.2014 r. dotkną właściwie najbardziej ludzi starszych, zniedołężniałych i nie zaradnych, którzy nie posiadają internetu, a często i obsługa telefonu jest dla nich dużym problemem. Obsługa tych urządzeń będzie barierą nie do pokonania, pozbawi bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółki i stworzy w ich życiu niepotrzebny stres i zamęt. W świetle powyższego uważamy, że zmiany jakie Energa wprowadza są nie do przyjęcia” – takie pismo wpłynęło do naszej redakcji.

Jak do treści pism odnosi się Energa? Czy argumenty są dla niej przekonujące?

– Spółka koncentruje się na rozwoju tych sposobów kontaktu, z których najczęściej korzystają jej klienci. Dotyczy to w takim samym stopniu klientów z Kętrzyna, Olsztyna czy Gdańska, ponieważ nieliczne pozostałe biura obsługi w ośrodkach takich jak Gdańsk czy Olsztyn, zostały przekształcone w Salony Sprzedaży Energa. Ich główną funkcją jest sprzedaż produktów i usług firmy. Wprowadzane zmiany oznaczają więc dla klientów z Olsztyna dokładnie to samo, co dla mieszkańców Kętrzyna, czyli że wszystkie sprawy związane z energią elektryczną załatwią wygodnie poprzez telefon lub internet. Nie jest prawdą, że sprawy w Enerdze trzeba będzie załatwiać w Olsztynie, ponieważ klienci z Olsztyna będą załatwiać sprawy w taki sam sposób, jak klienci z Kętrzyna.

Informacja na temat przyczyn likwidacji BOK w Kętrzynie została przekazana w oficjalnej korespondencji. Zaproponowaliśmy również montaż na koszt firmy panelu internetowego i telefonicznego, z którego każdy klient bezpłatnie będzie mógł skontaktować się z Energą. Dodatkowo w I kwartale br. Energa planuje także zorganizować lokalną Akademię Seniora. Będą to zajęcia przeznaczone dla osób starszych, na których dowiedzą się w jakiś sposób korzystać z internetu, w tym elektronicznego Biura Obsługi Klienta Energa.

Chciałabym również podkreślić, że w Kętrzynie bez zmian będzie działał Rejon Dystrybucji i Punkt Obsługi Przyłączeń Energa Operator (tj. spółki zajmującej się segmentem dystrybucji, ustawowo oddzielonym od działalności sprzedażowej). Takie punkty funkcjonują także m.in. w Iławie, Szczytnie, Ostródzie, Olsztynie czy Kwidzynie. To tam klienci załatwiają sprawy związane z przyłączeniem do sieci. Zaznaczam, że w związku rozdzieleniem funkcji dystrybucyjnych i sprzedażowych, Punkt Obsługi Przyłączeń nie obsługuje spraw związanych ze sprzedażą energii (rozliczenia, rachunki, czy umowy o sprzedaż energii elektrycznej itp.). Punkt Obsługi Przyłączeń znajduje się w Rejonie Dystrybucji w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej 17 – informuje Jakub Dusza z Biura Prasowego Grupy Energa.