IMG_7278O minionym roku, wozie strażackim i strażakach

12 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków za 2013 r. Informację, jaki był to rok w pracy strażaka przekazał bryg. Zbigniew Borys, Komendant Powiatowy. Przy tej okazji zaprezentowano nowy samochód strażacki i przedstawiono dwóch młodych strażaków, którzy zasili szeregi swoich starszych kolegów.

mł. bryg. Szymon Sapieha

– Miniony rok był szczególny dla kętrzyńskich strażaków, ponieważ odnotowaliśmy wzrost interwencji o 100, a dodać należy, że w skali województwa warmińsko – mazurskiego z kolei nastąpił spadek strażackich interwencji – mówi Zbigniew Borys.

W powiecie kętrzyńskim strażacy PSP i OSP w 2013 r. wyjeżdżali do 820 zdarzeń, co daje ponad dwa wyjazdy dziennie, wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebował ich pomocy.

– Rok ten był szczególny również ze względu na to, że w grudniu w naszej strażnicy pojawił się nowy samochód strażacki. To ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem, zakupiony za łączną kwotę 734. 400 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur przed powodzią oraz katastrofą urządzeń wodnych – etap I”. Zakup ten był możliwy dzięki wielu staraniom Prezesa WFOŚiGW, Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Starosty Kętrzyńskiego –przyznaje Komendant kętrzyńskiej straży pożarnej.

W podzięce Komendant Powiatowy bryg. Zbigniew Borys wręczył okolicznościowe tablice pamiątkowe. Oficjalne przekazanie nowego strażackiego pojazdu zakończyło się prezentacją walorów taktyczno – bojowych samochodu.

Ważnym punktem odprawy było uroczyste ślubowanie najmłodszych strażaków. Rotę strażackiego ślubowania mówiącego o „narażeniu własnego życia i zdrowia dla ratowania innych” złożyli str. Tomasz Olechnowicz i str. Maciej Woźniak.

W spotkaniu uczestniczyli: Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Mirosław Rutecki, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Tadeusz Ratyński, Starosta Kętrzyński – Tadeusz Mordasiewicz, Przewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Prokop, Zastępca Burmistrza Kętrzyna – Andrzej Degórski, Wójt Gminy Kętrzyn – Sławomir Jarosik, Wójt Gminy Srokowo – Franciszek Andruszkiewicz, Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie, przedstawiciele kętrzyńskich mediów.