IMG_9300Pojemniki na przeterminowane leki staną w aptekach

Kętrzyński Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” przekazali lokalnym samorządom pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków.

Wojciech Caruk

Nasze miasto otrzymało 10 sztuk, które zostaną rozmieszczone w aptekach.

– Przyjęliśmy taki system, że w zależności od wielkości gminy w naszym Związku, od ilości punktów aptecznych została zaplanowana ilość pojemników – mówi Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn. – Ilość przeznaczona dla naszego miasta jest wystarczająca. Należy tworzyć sytuacje właściwej dostępności środków, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadowej. Dlatego też kontenery zostaną zdeponowane w aptekach, aby każdy z mieszkańców mógł wygodnie dostarczyć przeterminowane lekarstwa.

Jest to kolejny krok do wdrażania ekologicznej segregacji odpadów.

– Potrzebę umiejscowienia takich pojemników w aptekach zgłaszali sami mieszkańcy – mówi Mirosław Tomasik, Przewodniczący Zarządu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. – Mamy nadzieję, że przyczyni się to do ochrony naszego środowiska, ponieważ lekarstwa są niebezpiecznym odpadem.

Kontenery trafiły również do gmin Reszel, Korsze, Barciany i Gminy Wiejskiej Kętrzyn.

– Mamy świadomość, że segregować musimy wszyscy – mówi Sławomir Jarosik, wójt Gminy Kętrzyn. – Można powiedzieć, że jest to jakaś niewielka rzecz. Myślę jednak, że z małych rzeczy składa się świat i dobrze, że inicjatorzy tego pomysłu takie drobne kwestie dostrzegają. Z drobnostek zawsze powstaje coś większego.