_MG_7844Zrealizujemy sportowe marzenia nas wszystkich

W kętrzyńskim Ratuszu podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przebudowę stadionu miejskiego w Kętrzynie”. Została ona zawarta pomiędzy miastem Kętrzyn, reprezentowanym przez Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta, a firmą MD Polska sp. z o. o. ze Szczecina, reprezentowaną przez Kamilę Podkalicką, Prezes Zarządu. Cel to stworzenie nowoczesnego centrum sportowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Ewa Brzostek
fot. Małgorzata Segies

Podjęte działania prowadzone są w ramach projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup Wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”. 6 lutego w Ratuszu oboje partnerzy Miasto Kętrzyn i firma projektowa MD Polska, która wygrała przetarg, podpisali umowę na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę stadionu miejskiego w Kętrzynie” na kwotę 392 tys. zł.

– To nie był łatwy projekt, ponieważ z województw leżących na północy Polski tylko 35 projektów było zaakceptowanych, a z nich cztery, które dotyczą Gminy Kętrzyn. Dwa z nich realizuje bezpośrednio Miasto Kętrzyn. Jeden dotyczy energooszczędnego zarządzania ciepłem, a drugi transgranicznych centrów kultury fizycznej rozumianych jako prawdziwa integracja sportu wyczynowego i sportu amatorskiego, a przede wszystkim dająca możliwość korzystania z nich osobom niepełnosprawnym i starszym – mówi Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn. – Dzisiaj mówimy o tym zaniedbanym od lat stadionie przy ulicy Bydgoskiej. Chcemy go zmienić, dlatego podpisanie tej umowy jest takim początkiem. Obiekt ten ma służyć nie tylko naszej Granicy Kętrzyn, ale i lekkoatletom i przy organizacji paraolimpiad, tak żebyśmy wszyscy z tego korzystali – podkreśla Burmistrz.

Pracami projektowymi zajmie się firma MD Polska, która specjalizuje się właśnie w realizacjach obiektów sportowych. Jej Prezes, Kamila Podkalicka nie kryła radości na możliwość podjęcia się kolejnego wyzwania na stadionie przy ulicy Bydgoskiej.

– Myślę, że została dana nam szansa, abyśmy mogli wspólnie współpracować. Mam nadzieję, że wszystko nam się dobrze ułoży i osiągniemy to, co jest dla nas najważniejsze, czyli możliwość realizacji tego stadionu, bo to jest ten cel, do którego dążymy jako projektanci. Zaprojektować można wszystko, ale będąc na nadzorach wiemy jak bardzo ważną rzeczą jest realizacja. Widzieliśmy ten obiekt i myślę, że wypracujemy taką koncepcję, która będzie zadowalająca dla mieszkańców waszego miasta – podkreśla Kamila Podkalicka, Prezes Zarządu MD Polska.

Już 16 czerwca mieszkańców Kętrzyna może czekać miła niespodzianka. W centrum miasta ma stanąć makieta z wizualizacją stadionu.

– Chcemy, aby każdy wyraził swoją opinię, na podstawie której będzie można jeszcze coś zmienić lub dodać. Każdy będzie mógł tego dotknąć, będzie to taki pozytywny power dla nas wszystkich, aby później to zrealizować. To jest moje marzenie i marzenie środowisk sportowych – mówi Krzysztof Hećman.

Kiedy zatem możemy spodziewać się nowoczesnego obiektu na Bydgoskiej?

– W tym roku wykonamy dokumentację, w 2015 roku przystąpimy do projektu Polska – Rosja. Chcemy wygrać ranking, dołożyć własne środki finansowe i zrealizować tą inwestycję – informuje Burmistrz.

Na znak dobrze rozpoczętej współpracy Prezes Zarządu MD Polska otrzymała od Burmistrza kalendarz sportowy i książki Arno Holza.