IMG_9379
Mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły

Już niedługo powstanie nowa strategia rozwoju Kętrzyna. Uformował się już sztab osób, który będzie nad nią pracował. Zastąpi ona podobny dokument uchwalony w 2001 roku.

Wojciech Caruk

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego odbyło się 14 lutego w kętrzyńskim Urzędzie Miasta. Grupa ma pracować nad powstaniem „Strategii Rozwoju Miasta Kętrzyna na lata 2014 – 2020”. W tym gronie znaleźli się m.in. prezesi i dyrektorzy miejskich spółek i instytucji, przedstawiciele oświaty, a także radni. Zespół został powołany przez Burmistrza Miasta.

– Obecnie obowiązująca strategia powstała w 2001 roku – informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Kętrzyna. – Częściowo została zrealizowana, niektóre założenia się zdezaktualizowały. Zarówno zmiany jakie zaszły w kraju, jak i w samym Kętrzynie wymagają nowego podejścia do strategii rozwoju.

Podczas pierwszego spotkania zespół roboczy zapoznał się z harmonogramem działania oraz ramami rzeczowymi i czasowymi. Powołano też cztery podzespoły, które będą zajmowały się szczegółowymi obszarami tematycznymi, czyli oświatą, kulturą, sportem i turystyką, infrastrukturą techniczną oraz sferą społeczną.

Jak się okazuje o przyszłości miasta będą mogli decydować też sami mieszkańcy.

– We wszystkich mediach pojawi się oficjalne ogłoszenie o tym, że oczekujemy na inicjatywy Kętrzynian, które chcieliby w takiej strategii umieścić – mówi Andrzej Degórski. – Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Takie pomysły będzie można zgłaszać do 15 marca.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31 maja 2014, kiedy to przygotowany dokument zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta Kętrzyna.

– Wtedy też zapewne nastąpi ostateczna konsultacja Burmistrza ze społeczeństwem, mająca na celu wniesienie ostatecznych uwag i oceny – dodaje Degórski.