tablica MRGRuch na granicy stał się płynniejszy

Na przejściu granicznym w Grzechotkach wdrożono rozwiązania, które mają zwiększyć płynność stale rosnącego ruchu podróżnych oraz usprawnienie procesu odpraw paszportowo-celnych. W tym celu od 3 marca pojawiły się tam dwa dodatkowe pasy odpraw MRG przeznaczone dla podróżnych przekraczających granicę państwową na podstawie międzynarodowej umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy RP a FR.

por. SG Justyna Szubstarska

W ubiegłym roku polsko-rosyjską granicę przekroczyło aż 3 283 558 cudzoziemców, z których 1 158 766 na podstawie zezwolenia w ramach małego ruchu granicznego. To właśnie z myślą o tej grupie zostały uruchomione pasy MRG.

Co każdy podróżny wiedzieć powinien?

Nowe rozwiązanie niczego nie zmienia w funkcjonowaniu zasad małego ruchu granicznego. Więcej, służy upłynnieniu ruchu granicznego. Już dzisiaj odprawa graniczna osób z zezwoleniami MRG jest niemal dwukrotnie szybsza niż podróżnych w ruchu wizowym, a dzięki dodatkowym pasom MRG jest jeszcze łatwiej i skuteczniej.

Osoby posiadające zezwolenia MRG mogą poddać się odprawie na wszystkich pasach, również tych oznaczonych tablicą „All passports”. Funkcjonujące pasy MRG dają ten komfort, że korzystają z nich tylko podróżni posiadający zezwolenia.

Pasy MRG – po jednym na kierunku wjazdowym i wyjazdowym z RP – są oznaczone tablicami z napisem „MRG/мпп”. Wraz z pojawieniem się na przejściu nowego rozwiązania, Straż Graniczna, odpowiedzialna za organizację i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, informuje i kieruje podróżnych z zezwoleniami MRG na odpowiedni pas.

Jako pierwsze testowi zostało poddane drogowe przejście graniczne w Grzechotkach z uwagi na infrastrukturę. Dzisiaj funkcjonują tam 22 pasy odpraw: 11 na wjazd do Polski, 11 na wyjazd z Polski. To dwa razy więcej niż w pozostałych przejściach na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Jeżeli test dotyczący wprowadzenia pasów MRG się powiedzie, nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie na pozostałych drogowych przejściach na Warmii i Mazurach.

Krótko o MRG

Już 1,5 roku jest realizowana umowa o małym ruchu granicznym między Rzeczpospolitą Polską i Obwodem Kaliningradzkim. Przebieg odpraw na granicy polsko-rosyjskiej jest przedmiotem stałej analizy. Zgodnie z przewidywaniami ubiegły rok minął pod znakiem 6,2-milionowego ruchu osobowego. Dzisiaj służby graniczne konsultują i realizują pilotaże nowych rozwiązań, które mają służyć ułatwieniom w podróżowaniu i zapobiegać powstawaniu długotrwałych kolejek na granicy.

Sytuacja na granicy zmienia się w sposób ciągły. Jak wynika z danych Konsulatu RP w Kaliningradzie od początku funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym do końca ubiegłego roku wydano mieszkańcom Obwodu Kaliningradzkiego ponad 184 tys. zezwoleń.

Przez 1,5-roczny okres funkcjonowania umowy właściciele zezwoleń MRG przekroczyli granicę ponad 1 mln 334 tys. razy.