gora ogłoszenie

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Partnerami: Gminą Ruciane-Nida, Fundacją Wspólnego Rozwoju, Gminą Miejską Kętrzyn zapraszają na kolejny cykl szkoleń „Akademia Współpracy JST-NGO’s” w ramach projektu „Współpraca to podstawa!”

 „Akademia Współpracy JST-NGO’s” skierowana jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego/ Jednostek podległych oraz członków, pracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego. piskiego i szczycieńskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani ze:

  • Strukturą Modelu Współpracy wypracowanego w ramach projektu Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstałego w wyniku realizacji projektu systemowego Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie współpracy przy zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT,
  • Zasadami współpracy JST-NGO’s wg Modelu Współpracy
  • Politykami publicznymi, ich rolą i znaczeniem
  • Zadaniami publicznymi – zlecaniem – realizacją.

 

Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie uczestnictwa.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: wspolpraca542@gmail.com w trybie ciągłym.

Chętni do wzięcia udziału w II edycji proszeni są o przesłanie lub dostarczenie formularza zgłoszeniowego do dnia  03.04.2014 r.

W załącznikach:

Regulamin uczestnictwa, (kliknij aby pobrać)

Formularz zgłoszeniowy, (kliknij aby pobrać)

Miejsce szkoleń oraz harmonogram.(kliknij aby pobrać)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.kobietanaplus.pl,

W biurze projektu:

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7

Tel. 731715512, 726802862

e-mail: wspolpraca542@gmail.com

www.kobietanaplus.pl

w biurze lokalnym:

Fundacja Wspólnego Rozwoju

11-400 Kętrzyn, ul. Piłsudskiego 1,

Tel. 665549155

www.wspolnyrozwoj.pl

Projekt „Współpraca to podstawa!” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Partnerami: Gminą Ruciane-Nida, Fundacją Wspólnego Rozwoju w Kętrzynie, Gminą Miejską Kętrzyn.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa, (kliknij aby pobrać)

Formularz zgłoszeniowy, (kliknij aby pobrać)

Miejsce szkoleń oraz harmonogram.(kliknij aby pobrać)

doł ogłoszenie