IMG_4577Szkolenie pn. „Energooszczędne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową” odbyło się 11-12 marca. Jego celem było przekazanie niezbędnej, praktycznej wiedzy, wymiana doświadczeń oraz poznanie stosowanych działań w zakresie oszczędzania zasobów energetycznych w dziedzinie wodno-kanalizacyjnym.

Jolanta Bednarska

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego”. Otworzył je Burmistrz Miasta Kętrzyn, Krzysztof Hećman, który mówił o potrzebie tworzenia energooszczędnych rozwiązań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

W szkoleniu wzięła udział delegacja z miasta partnerskiego Svetly w Obwodzie Kaliningradzkim na czele z Prezesem spółki komunalnej „Ciepłosieci” Alaksandrem Pietrukiem. Po stronie Kętrzyna w szkoleniu udział wzięli pracownicy i Prezesi miejskich spółek komunalnych oraz wolni słuchacze.

Pierwszego dnia w Księżycowym Dworku w Gierłoży odbyła się część teoretyczna, podczas której wykłady przeprowadził specjalista Jarosław Kuzemko – pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Olsztynie. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi m.in. z energetyką poboru i uzdatniania wód, energetyką oczyszczania ścieków, trybem tworzenia oraz roli spółek komunalnych zajmujących się dostarczaniem wody pitnej i oczyszczaniem ścieków, stosowanymi technologiami, energochłonnością tych procesów, osiąganymi parametrami, prowadzonymi inwestycjami, kosztami działalności oraz wyzwaniami związanymi z właściwie funkcjonującą gospodarką wodno – ściekową. W kolejnej części przedstawiono przykłady OZE w oczyszczalni. Szkolenie zakończono dyskusją na temat możliwości energooszczędnego zarządzania w tym obszarze.

Drugi dzień natomiast poświęcony był wizycie studyjnej w Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie. Uczestnicy zostali oprowadzeni po obiekcie, omówiono kolejne etapy oczyszczania ścieków, a następnie podczas panelu dyskusyjnego Prezes olsztyńskiej spółki odpowiadał na pytania gości, związane z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Projekt „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.

Wartość projektu 875 150,00 Euro, dofinansowanie 90 %- 787 635,00 Euro.