DSC_2176Placówka przy ulicy Klonowej otworzyła swoje drzwi dla 14 dzieci

Od 1 marca w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Klonowej 2 b rozpocznie swoje funkcjonowanie Powiatowy Dom Dziecka. To już druga placówka tego typu znajdująca się w Powiecie Kętrzyńskim. W Kętrzyńskim ośrodku będzie przebywało czternaścioro dzieci, a zatrudnienie znajdzie tam czterech wychowawców.

Ewa Brzostek

W budynku przy ul. Klonowej 2b swoją siedzibę ma również Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

– Dzięki temu, bez większych nakładów inwestycyjnych można było wykorzystać część pomieszczeń przy ul. Klonowej 2b w Kętrzynie na potrzeby nowotworzonego domu dziecka. Jedynym nakładem finansowym była adaptacja pomieszczenia kuchennego – informuje Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego.

Nowy dom dziecka to już druga placówka tego typu w naszym powiecie. Pierwszy Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu powstał ponad trzy lata temu. Aktualnie przebywa w nim 30 wychowanków. Skąd decyzja o utworzeniu drugiej placówki?

– Wynika to z faktu, iż 50 dzieci z powiatu kętrzyńskiego przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym poza powiatem kętrzyńskim 20 dzieci, a 9 dzieci przebywa w pogotowiu rodzinnym i oczekuje na miejsce w domu dziecka. Widać z tych danych, że otwarcie nowego domu dziecka jest jak najbardziej uzasadnione. Dzieci nie będą musiały przebywać w oddalonych od stron rodzinnych ośrodkach, a to pozwoli na wzmocnienie więzi rodzinnych z rodzicami biologicznymi – wyjaśnia Starosta.

Obsługę Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu prowadzić będzie Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. W Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie przebywać będzie 14 dzieci, a zatrudnienie znajdzie 4 wychowawców z doświadczeniem pedagogicznym.