IMG_1366Opłaty za śmieci mogą wzrosnąć

Kętrzyńskie samorządy walczą o niskie koszty wywozu odpadów i miejsca pracy. W funkcjonującym obecnie „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011 – 2016” nie ujęto składowisk położonych na terenie naszego powiatu. Wywóz naszych śmieci do sąsiedniego powiatu może znacząco obciążyć nasze portfele.

Wojciech Caruk

Jeśli ten scenariusz się sprawdzi to odpady z Kętrzyna będą trafiać na składowisko w Spytkowie w pow. giżyckim. Taka alternatywa wiąże się m.in. z możliwością znacznego wzrostu opłat za wywóz odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Takiej sytuacji sprzeciwiają się m.in. władze Kętrzyna i powiatu kętrzyńskiego.

– Na chwilę obecną odpady z naszego terenu trafiają na składowiska w Mażanach i Worpławkach, jak też do instalacji mechaniczo – biologicznego przetwarzania odpadów w Pudwągach. Dzięki temu oprócz niższych opłat, zapewniamy również pracę dla 50 osób. – informuje Roman Świtaj, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”.

Aktualnie miesięczna opłata od osoby, która zadeklarowała chęć segregacji odpadów to 7,68 zł. Cena od osoby nie segregującej to kwota 13,58 zł.

Jak wynika z prognozy prezesa „Komunalnika”, fakt przypisania nas do wysypiska pod Giżyckiem będzie się wiązał nie tylko z nawet dwukrotnym wzrostem cen za wywóz odpadów, ale z utratą pracy przynajmniej 30 osób. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?

„Komunalnik” wspólnie z Kętrzyńskim Związkiem Międzygminnym stanął do przetargu ogłoszonego przez zarząd województwa, dotyczącego przyjmowania odpadów z innych miejscowości. Na nasze wysypiska będą mogły trafić śmieci m.in. z Olsztyna, Mikołajek, Korsz czy Szczytna.

– Mamy szanse na wygraną, ponieważ zaproponowaliśmy najkorzystniejsze rozwiązania finansowe – ocenia Roman Świtaj. – Jeśli nasze starania, zarówno w zakresie tego przetargu, jak też ujęcia Mażan, Pudwąg i Worpławek w wojewódzkim planie gospodarki odpadami zostaną rozpatrzone pozytywnie, to wpłynie to istotnie na potrzeby naszych mieszkańców w tym zakresie. Nie tylko utrzymamy obecne ceny wywozu, ale też będziemy mieli możliwość zatrudnienia dodatkowo ok. 10-15 osób.

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego, która odbyła się17 lutego radni podjęli jednogłośnie decyzję w sprawie stanowiska Rady dotyczącego „ujęcia w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011 – 2016 oraz uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011 – 2016, instalacji mechaniczo – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Kętrzyn/Pudwągi, a także składowiska odpadów w Mażanach oraz składowiska odpadów w Worpławkach.”

Adresatem dokumentu są Radni Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, którzy podejmą ostateczne decyzje w tej sprawie.