GWB LB DIGITAL 12:35 Statements with Pope John Paul II.

W jubileuszowym 2000 roku radni Kętrzyna przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji nadawania honorowego obywatelstwa swoich miast papieżowi Janowi Pawłowi II. Odpowiadając na apel wójta gminy Dąbrowiec o uhonorowanie zasług papieża Polaka na rzecz narodu polskiego, radni podjęli 8 marca w środę popielcową uchwałę o nadaniu Ojcu Świętemu tytułu „honorowego Obywatela Kętrzyna”. Według opracowania Ryszarda Zawadowskiego, Dyrektora Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II umieszczonego na stronie www.stowjp2.rejowiec.pl Jan Paweł II jest patronem 296 miast i 145 gmin wiejskich.

Ewa Brzostek