zmartwychwstanie2
Tradycyjnie już będziemy obchodzić pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to najważniejsze święto chrześcijańskie. Dlaczego? Ponieważ Syn Boży stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Słowo Boże mówi, że „jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. (Rzym. 10.9). Jest to dobra nowina, która może zmienić nasze życie.

Ewa Brzostek

W czterech Ewangeliach znajdujemy dokładny opis męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Obchodzone przez nas Święta Wielkanocne przede wszystkim kładą nacisk na te dwa aspekty. Jednak niezwykle ważne są ostatnie chwile Jezusa Chrystusa, które spędził podczas wieczerzy paschalnej ze swoimi uczniami. Jan w swojej Ewangelii poświęcił temu aż pięć rozdziałów. Dlaczego apostoł tak szczegółowo to opisał? Ostatnie słowa Jezusa, rozmowa, którą toczy ze swoimi uczniami, obietnica zesłania Pocieszyciela, Ducha Prawdy oraz ostatnia modlitwa do Ojca w niebie to klucz do tego, aby głębiej zrozumieć jego późniejszą śmierć i zmartwychwstanie, czyli ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, które dokonało się na krzyżu Golgoty.

W rozdziale 13 Ewangelii Jana rozpoczyna się opis ostatniej wieczerzy. Jezus wie, że są to jego ostatnie godziny, ma świadomość, tego, że to jego ostatnie spotkanie z dwunastoma uczniami, wie również, że jeden z nich zamierza go zdradzić. Co wtedy czuł? Ciężar, osamotnienie, ból… Jednak dzieje się coś, co wprowadza apostołów w zdumienie, a Piotr wręcz wzbrania się i protestuje. Jezus „wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści.” (Ewangelia Jana 13.4-11).

Dlaczego Piotr zareagował w taki sposób? W kontekście kulturowo-historycznym tamtych czasów obmywania rąk i nóg dokonywali kapłani przed posługą składania ofiar w świątyni, co nakazywały im przepisy Starego Testamentu, natomiast w obrządku domowym obmywanie nóg zaproszonym gościom było traktowane jako znak poddaństwa i mogli to robić jedynie niewolnicy lub służba. Tymczasem to Jezus, ich Pan, Mistrz, Nauczyciel myje nogi swoim uczniom. Uniża samego siebie i usługuje im, dając przykład, że powinniśmy w taki sposób traktować swoich bliźnich. Kluczowe są tu jednak słowa Jezusa: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną” i zaskakująca reakcja Piotra na te słowa, który chce, aby Jezus obmył nie tylko jego nogi, ale i ręce i głowę. Piotr w jednej chwili zrozumiał, że tylko w taki sposób może spotkać się z Jezusem w wieczności. Jezus wyjaśnia dalej, że jego uczniowie są czyści, oprócz Judasza, który miał go wydać w ręce oprawców. O jaką czystość chodziło? O czystość serca wypełnionego wiarą w Niego. Judasz przecież przez całą służbę Jezusa widział znaki i cuda, których on dokonywał, ale mimo wszystko nie uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, tym, który ma Zbawić świat z grzechów jego, dopuścił się grzechu i to go splamiło.

Jaka nauka płynie dla nas z tego fragmentu? Czy w zbliżających się świętach chodzi o pisanki, zajączki, kurczaczki i spotkanie z rodziną przy suto zastawionym stole? Jezus ciągle wzywa nas wszystkich, abyśmy patrzyli na Niego, na krzyż i uwierzyli, że On żyje, bo zmartwychwstał i jest cały czas zainteresowany naszym życiem. Co mamy zrobić? Wyznać ustami, że Jezus jest Panem i uwierzyć w sercu swoim w moc zmartwychwstania. Bóg zostawił nam Słowo Boże, Biblię, która została napisana z natchnienia Ducha Świętego. Tam znajdziemy wskazówki, co mamy robić, by spotkać się z Jezusem Chrystusem w wieczności, by mieć z nim dział.