IMG_5888
16 października 2005 roku kętrzyńskie gimnazjum przy ulicy Wojska Polskiego otrzymało imię Jana Pawła II. Konkurs na imię dla szkoły został ogłoszony długo przed śmiercią Papieża Polaka.

– Procedura nadania imienia szkole trwa około roku. Gdy ogłosiliśmy konkurs na imię dla gimnazjum Jan Paweł II jeszcze żył. Z tego co pamiętam były różne propozycje jedne poważne inne nie – wspomina Jerzy Pruszyński, dyrektor kętrzyńskiego gimnazjum.

Wśród propozycji pojawiły się takie jak: Marek Kotański, Kubuś Puchatek czy Straż Graniczna.

– Dzień po śmierci Jana Pawła II wywiesiliśmy flagę z napisem „ nie lękajcie się”, wtedy też wszyscy wiedzieliśmy, że właśnie to imię będzie nosiła nasza szkoła, a nie żadne inne – mówi Jerzy Pruszyński. – Wystąpiliśmy również o to, aby nasza szkoła miała swój sztandar. Z jednej strony jest napis: Bóg, honor, ojczyzna, natomiast z drugiej wizerunek Papieża z księgą, pod którą jest napis: nie lękamy się, a nad jego portretem napis: wiem, umiem, jestem, co symbolizować nasze wartości, wartości bycia człowiekiem – dodaje dyrektor.

16 października 2005 roku odbyła się uroczystość nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru. W gimnazjum mieści się izba pamięci poświęcona Papieżowi, w której znajduje się cytat z homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Częstochowie: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Przed szkołą znajduje się tablica upamiętniająca Papieża.

– W gimnazjum staramy się przekazywać naszej młodzieży wartości, którymi w swoim życiu kierował się Jan Paweł II poprzez edukację, kulturę i sport – podkreśla Jerzy Pruszyński.

1 września 2014 roku imię Jana Pawła II otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie.