OLYMPUS DIGITAL CAMERARoboty publiczne i interwencyjne to znak firmowy naszego miasta

Od 1 kwietnia Miasto przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy uruchomiło system robót interwencyjnych. Jest to okresowy zastrzyk finansowy dla osób bezrobotnych. Łącznie zatrudnienie znajdzie ponad 200 osób.

Ewa Brzostek

Już 1 kwietnia 71 osób znalazło zatrudnienie na okres 5 miesięcy w ramach robót interwencyjnych. Kolejna grupa 65 osób w ramach robót publicznych rusza do pracy 5 maja, a od 6 sierpnia zmieni ich druga grupa 65 osób. Tu zatrudnienie będzie trwało 3 miesiące. Łącznie zatrudnienie znajdzie 201 osób, a liczba ta może zostać zwiększona.

– W tym roku ponad 200 rodzin zyska wsparcie finansowe i zabezpieczenie socjalne. Corocznie odbywające się roboty publiczne i interwencyjne to znak firmowy naszego miasta. Te kilka miesięcy zatrudnienia to taka swoista proteza, ale dzięki temu ludzie ci mają możliwość zarobienia własnych pieniędzy i utrzymania swojej rodziny. Tam gdzie możemy pomagamy, bo jak wielokrotnie podkreślam, praca na Warmii i Mazurach jest bezcenna – nie ma wątpliwości Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.

W tym roku Miasto przeznaczyło na ten cel łącznie 1,6 mln złotych. 800 tys. złotych to kwota przeznaczona na koszty osobowe, drugie 800 tysięcy złotych to pieniądze przeznaczone na materiały. Miasto zapewnia również sprzęt i organizację pracy.

Roboty publiczne i interwencyjne są finansowane również przez Powiatowy Urząd Pracy. Jest to łącznie kwota 680 tysięcy złotych, z czego połowa tej kwoty to dofinansowanie robót interwencyjnych, a pozostałe 340 tys. zł jest przeznaczona na roboty publiczne. W przypadku robót interwencyjnych wynagrodzenie dla jednej osoby z PUP wyniesie 820 zł + ZUS, czyli około 964 zł brutto, a w przypadku robót publicznych 742 zł + ZUS, czyli około 872,30 zł.

W tym roku zakres prac obejmie przede wszystkim wymiany nawierzchni chodników, dróg wewnętrznych oraz parkingów, a także utwardzanie działek pod inwestycje. Prace będą prowadzone na ulicach: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Reja, Jagiełły, Żeromskiego, Lanca, gdańskiej, Poniatowskiego, Ogrodowej, Limanowskiego, Mazurskiej, Wileńskiej, Poznańskiej, Wierzbowej oraz Cmentarza Komunalnego.