IMG_2944
Idea Kętrzyńskiej Karty 3+ jest godna naśladowania przez inne samorządy

O idei Karty Rodziny 3+, korzyściach wynikających z jej posiadania oraz dlaczego warto zostać Partnerem tego programu rozmawiamy z Teresą Dudzińską.

Od początku zajmuje się pani realizacją programu 3+. Ile rodzin znalazło się w programie, ile kart zostało wydanych?

Prace nad programem „Rodzina 3+” zostały podjęte na początku 2013 r., kiedy na wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyn dokonałam rozeznania na temat istniejących rozwiązań w tym zakresie w innych samorządach w Polsce. Pod koniec czerwca 2014 r. Burmistrz Miasta Kętrzyn przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”, w której założono, że będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2014 r. Karta ma oferować ulgi i zniżki umożliwiające szerszy dostęp do oferty kulturalnej i sportowej instytucji samorządowych, a także ulgi w opłatach za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Na dzień 28 marca br. do udziału w programie zgłosiły się 103 rodziny. Uprawnionym członkom rodzin wydano 490 kart. Łącznie programem na chwilę obecną objętych jest 513 osób, w tym 23 dzieci w wieku do lat trzech, którym karta – zgodnie z uchwałą – nie jest wydawana.

Jak pani ocenia samą ideę programu?

Według mnie idea „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”, która w swoich założeniach ma za zadanie między innymi wspierać funkcję rodziny, wpływać pozytywnie na sytuację finansową oraz promować pozytywny wizerunek takiej rodziny jest słuszna i godna naśladowania przez inne samorządy. Ponadto, jak pokazuje ilość złożonych wniosków przez rodziny, inicjatywa była bardzo oczekiwana ze strony naszych mieszkańców.

Jakie jest zainteresowanie programem przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych?

Na początku realizacji programu, w lutym tego roku pojawiły się pewne obawy, czy nasi przedsiębiorcy, którzy jak wiemy sami borykają się z trudnościami z uwagi na kryzys gospodarczy wejdą do tego programu. Obawy te okazały się niepotrzebne, gdyż prawie każdego dnia podpisywane są kolejne porozumienia z firmami oferującymi różnego rodzaju obniżki.

Ile miast w naszym województwie wprowadziło Kartę 3+? Czy Kętrzyn pod tym względem można wyróżnić?

Z tego co mi wiadomo Ełk, Gołdap i Olsztyn mają wdrożoną Kartę Dużej Rodziny. Samorządy w różny sposób wspierają rodziny wielodzietne na swoim terenie.

Jak mogłaby pani zachęcić Partnerów do włączenia się w akcję Karty 3+?

Włączając się w akcję „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” przedsiębiorcy mają niepowtarzalną okazję zareklamować swoją firmę, pokazać ją z najlepszej strony, a przede wszystkim pomóc rodzinom wielodzietnym.

Jakie obopólne korzyści wynikają z Programu dla rodzin i dla Partnerów?

Rodziny korzystają z określonych ulg i obniżek, partnerzy zaś mogą liczyć na nieodpłatną reklamę, a przy okazji zwiększyć obroty w swojej firmie.

Jaki jest odbiór tej idei przez rodziny wielodzietne?

Rodziny wielodzietne pozytywnie odebrały ideę Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+. Świadczy o tym liczba złożonych wniosków. Z ostateczną oceną musimy jednak poczekać. Być może po upływie jakiegoś okresu czasu zwrócimy się do rodzin z ankietą, jak oceniają Kartę, co według nich można w niej zmienić lub jakie jeszcze ulgi są przez nich oczekiwane.

Ewa Brzostek