DSC07754
W marcu 2014 roku rozstrzygnięty został szczebel wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” z tegorocznym hasłem na Warmii i Mazurach „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”.

Celem całej akcji jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężką pracą strażackich środowisk. Mają one też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru.
Nieodłącznym elementem jest również edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Podsumowanie eliminacji wojewódzkich konkursu odbyło się 29 marca 2014 r. w Olsztynie.

Z naszego powiatu w swoich grupach wiekowych wyróżnienia otrzymali:

Igor Bugalski – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Kętrzynie, opiekun Elżbieta Naruszewicz;

Paulina Pupek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu, opiekun Maria Dziudzik – Pływaczewska.

Prace Igora i Pauliny zostały zakwalifikowane na szczebel krajowy konkursu organizowany przez ZG ZOSP RP w Warszawie.

Sukces tym większy, iż do Warszawy przesłane zostaną prace laureatów tylko z kilku powiatów z całego naszego województwa, w tym dzięki Igorowi i Paulinie również powiatu kętrzyńskiego.

Wyjazd na szczebel wojewódzki został zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, opiekunem grupy był ogn. Piotr Chotyniec, który zadbał o bezpieczny udział dzieci i wspaniałą wesołą atmosferę w czasie wyjazdu.

Nasi mali artyści godnie reprezentowali nasz powiat w trakcie uroczystości, z ich twarzy nie schodził promienny uśmiech, nie peszyła obecność przedstawicieli strażackich władz ani flesze miejscowych paparazzi.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a jedną z atrakcji jaką przewidzieli organizatorzy konkursu było bezpłatne wejście na piękny obiekt Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego Aquasfery w Olsztynie.

Mamy nadzieję, iż nasi laureaci pójdą w ślady swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy w ubiegłych latach uzyskiwali wyróżnienia również na szczeblu centralnym w Warszawie, czego Igorowi i Paulinie, ich rodzicom, nauczycielom i opiekunom serdecznie życzymy.

mł. bryg. Szymon Sapieha