Polish moneyMieszkańcy będą mogli wydać nawet milion złotych

W tym roku Miasto planuje już w czerwcu ruszyć z Budżetem Obywatelskim na 2015 rok. Mieszkańcy będą mieli więcej czasu, aby pomyśleć, jakie inwestycje i zdania mają być realizowane. Do ich dyspozycji będzie także większa kwota.

Ewa Brzostek

Przypomnijmy. W 2013 roku Miasto uruchomiło nową formułę realnego oddziaływania Kętrzynian na swoje otoczenie, czyli Budżet Obywatelski. Mieszkańcy mieli do dyspozycji kwotę 600 tysięcy złotych, co stanowiło 1 procent dochodu budżetu miasta. Po podziale na cztery okręgi w każdym z nich można było wydać 150 tysięcy złotych. Za pomocą wniosków od 2 do 25 września 2013 roku mieszkańcy miasta mogli składać propozycje zadań do realizacji w Urzędzie Miasta, od 6 do 15 października po wyłonieniu listy inwestycji z czterech okręgów odbywało się głosowanie, a już 29 października poznaliśmy wyniki i cztery zwycięskie inwestycje do realizacji na 2014 rok. Są to „Budowa ulicy Parkowej łącznie z podjazdem i wykonaniem nowej nawierzchni tzw. ronda przy budynkach Parkowa 3 i 3a wraz z połączeniem ul. Parkowej z ciągiem pieszym wzdłuż ogrodzenia Philipsa”, „Zieleń naszym przyjacielem, zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego”, „Wymiana ogrodzenia, zwiększenie walorów estetycznych budynku i posesji przedszkola przy ul. Moniuszki” oraz „Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Chopina”.

Już teraz Miasto przygotowuje się do uruchomienia drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, planuje także zwiększyć kwotę na wybierane przez mieszkańców zadania do realizacji na 2015 rok.

– W tym roku chcemy wystartować z Budżetem Obywatelskim wcześniej, bo w czerwcu, po to, aby mieszkańcy mieli wystarczająco dużo czasu do przemyślenia na co wydać przeznaczone pieniądze i przystąpić do głosowania – informuje Krzysztof Hećmna, Burmistrz Miasta Kętrzyn. – Chcemy także zwiększyć budżet do 1 miliona złotych, ponieważ z wcześniejszych obserwacji widzimy, że było wiele inicjatyw, ale nie wszystkie mieściły się w tej kwocie 150 tysięcy przeznaczonej na jeden okręg. To nie jest populizm, to jest budżet mieszkańców, to oni kierują tymi wydatkami i to z myślą o nich stworzyliśmy w Kętrzynie Budżet Obywatelski – dodaje Burmistrz.

Co zatem z zadaniami, na które głosowali mieszkańcy w 2013 roku?

Na budowę ulicy Parkowej został rozstrzygnięty przetarg, który wygrała firma Bio-Stan-Lachman z Mrągowa. W tym miesiącu mają ruszyć tam prace.

„Zieleń naszym przyjacielem” będzie realizowany przez kętrzyńską firmę Komunalnik również w maju. Prace w obrębie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Sikorskiego będą obejmowały wykonanie chodników, postawienie ławek, koszy oraz nasadzenie zieleni.

Komunalnik równocześnie rozpocznie roboty przy przedszkolu na ulicy Moniuszki. Realizacja tego zadania obejmuje stworzenie nowego placu zabaw, wykonanie nowych dojść i drogi dojazdowej do przedszkola oraz nasadzenia zieleni.

Ostatnie zadanie na ulicy Chopina w ramach Budżetu Obywatelskiego obejmuje fazę projektową drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Po wstępnej wycenie okaże się w jakim stopniu ta inwestycja będzie realizowana.