IMG_6341
Polska od 10 lat jest członkiem Unii Europejskiej. To dobra okazja na podsumowanie zmian, które zaszły w tym czasie nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim w samym Kętrzynie.

Wojciech Caruk

Początki stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Wspólnotą Europejską sięgają końca lat 80-tych. Proces integracji z Unią rozpoczął się 8 kwietnia 1994 roku, kiedy to nasz kraj na konferencji w Atenach oficjalnie zgłosił chęć członkostwa. Od tego momentu rozpoczął się kilkuletni okres rozmów i negocjacji, który zakończył się 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu UE w Kopenhadze. Traktat akcesyjny po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej został przyjęty w Polsce poprzez ogólnokrajowe referendum, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003. Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania (tj. 17 586 215 osób) spośród 29 868 474 uprawnionych, 77,45% z nich (tj. 13 516 612) odpowiedziało tak na postawione pytanie. 22,55% z nich (tj. 3 936 012) odpowiedziało nie. Oddano również 126 194 głosy nieważne.

W ten sposób z dniem 1 maja Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Ten dzień w wielu miastach był uroczyście świętowany. W Kętrzynie na ówczesnym placu przy ul Kajki odbył się plenerowy koncert zespołów młodzieżowych z Polski, Ukrainy, Niemiec i Austrii. Impreza, której organizatorem było Centrum Kultury „Zamek” była transmitowana na antenie Radia Olsztyn.

Symboliczny wydaje się fakt, że to właśnie w tym miejscu kilka lat później dzięki staraniom władz miasta zrealizowano projekt, w ramach którego wybudowano obecny amfiteatr. Na urządzenie terenu dla potrzeb imprez plenerowych pozyskano z unijnych środków kwotę ponad 5 mln. zł.

– W latach 2004 – 2014 miasto Kętrzyn zrealizowało szereg projektów pozyskując z europejskich funduszy kwotę ok. 23 mln złotych oraz 1.366.000 euro. Większość przeznaczono na realizację inwestycji, z których obecnie korzystają mieszkańcy Kętrzyna i turyści – informuje Jolanta Bednarska, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyn.

Oprócz wspomnianego amfiteatru, na powstanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego „Kętrzynianka” pozyskano kwotę 12,6 mln zł, na modernizację Kina „Gwiazda” dla potrzeb Kętrzyńskiego Centrum Kultury ponad 2,5 mln. Za unijne pieniądze wyremontowano targowisko miejskie oraz zmodernizowano i rozbudowano regionalny system informacji turystycznej. Unijne pieniądze przeznaczono też na szereg działań w ramach tzw. projektów miękkich. Zalicza się do nich dofinansowanie dla szkół na wyposażenie, nauczanie indywidualne, zajęcia specjalistyczne dla dzieci z określonymi problemami oraz inne działania, głównie o charakterze kulturalnym, sportowym i oświatowym.

– Obecnie Kętrzyn realizuje dwa projekty transgraniczne z miastem Svietłyj oraz projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn – E – Urząd Kętrzyn”, na rzecz którego otrzymaliśmy kwotę 728 729,17 zł – informuje Jolanta Bednarska.

1 maja mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w całym kraju organizowane są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Również w Kętrzynie nie zabraknie ciekawych atrakcji:

1) Kętrzyńskie Centrum Kultury – Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a

– godz. 10.00 – 15.00 – zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, telewizyjne
– godz. 10.30 i 13.00 – projekcja filmu „Wędrówki z dinozaurami 3D”

2) Kompleks Rekreacyjno – Sportowy „Kętrzynianka”, ul Szpitalna 1
– godz. 10.00 – 15.00 – turniej tenisa dla dzieci, minigolf, boule, sauna