Rok 1985.
18 kwietnia 1959 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie zarejestrowała Oddział PTTK w Kętrzynie. W jego skład weszła także sekcja przewodników, która później otrzymała nazwę Koło Przewodników.

Działalność Koła w pierwszym okresie jego istnienia koncentrowała się głównie na oprowadzaniu wycieczek po Kwaterze Hitlera w Gierłoży. Kętrzyńscy przewodnicy dobrze wiedzieli, że najważniejsze jest fachowe udzielanie informacji o kraju, o regionie i różnych atrakcjach turystycznych. W swojej pięćdziesięciopięcioletniej historii większość poczynań Koła koncentrowała się wokół tego zadania. Każdy z Zarządów Koła w swoich planach pracy na pierwszym miejscu umieszczał szkolenie przewodników. Ich organizatorem do 1990 roku był Zarząd Oddziału PTTK w Kętrzynie, który przeprowadził 12 kursów. Uprawnienia uzyskało 174 przewodników. Inną formą zdobywania wiedzy były spotkania szkoleniowe, które od 1971 r. do 2005 r. w większości odbywały się w „Piwnicy PTTK” przy ul. Pocztowej 5 oraz wycieczki szkoleniowe, w większości związane z Warmią i Mazurami. Przekazywaniu wiedzy dotyczącej naszego regionu sprzyjały wywiady radiowe lub telewizyjne, których udzielali Czesława Stępień, Zenobia Borkowska, Władysława Filipczuk, Bogdan Wasilenko, Jerzy Szynkowski, Elżbieta Marko. W lokalnej prasie ukazały się artykuły Andrzeja Małeckiego, Franciszka Charubina, Bogdana Wasielenko, Ryszarda Małkowskiego, Andrzeja Sobczaka, Władysławę Filipczuk, Edwarda Korpalskiego, Marię Rutkowską. Kętrzyńscy przewodnicy mają także duży dorobek edytorski, książki, przewodniki, foldery czy mapy. Niektóre z nich napisane zostały w obcych językach. Zapoczątkował to Andrzej Małecki w 1980 r. wydając przewodnik „Kętrzyn i okolice”. Do niego dołączył Bogdan Wasilenko. Po wielu latach pojawili się inni autorzy: Jan Zduniak, Jerzy Szynkowski, Stanisław Siemiński, Czesław Puciato, Jarosław Zarzecki, Agnieszka Zduniak, Irena i Henryk Dziadek, Edward Korpalski, Marzena Cwalina, Sławomir Adamowicz, Waldemar Michałowski, Rościsław Grygorczyk, Kazimierz Kołakowski.

Przewodnicy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach mających doniosłe znaczenie dla powiatu kętrzyńskiego na przykład ustawienie głazu i odsłonięcie 5.05.1984 r. w Św. Lipce tablicy pamiątkowej ku czci Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego polskiego kompozytora, twórcy melodii do „Roty” czy odsłonięcie w Gierłoży 17.10.2003 r. tablicy pamiątkowej poświęconej saperom Wojska Polskiego poległym i rannym przy rozminowaniu terenu byłej Wojennej Kwatery Hitlera.

Do ważnych zadań przewodników należy pomoc turystom. W 1997 r. kiedy nasz kraj nawiedziła powódź, przewodnicy społecznie oprowadzili 76 grup, głównie dzieci i młodzieży z terenów objętych kataklizmem. Pracę kętrzyńskich przewodników wysoko ocenił Zarząd Główny PTTK. Wielu z nich otrzymało listy gratulacyjne, dyplomy, odznaki i medale.

Troska o wysoki poziom pracy przewodnickiej, o dobre imię środowiska przewodnickiego i dążeniem do utrzymania poprawnych więzi koleżeńskich i partnerskich, były najważniejszym zadaniem Zarządów Koła na czele z ich prezesami. Funkcję tą kolejno piastowali: Henryk Lisicki, Andrzej Małecki, Leon Pasiuk, Bogdan Wasilenko, Romuald Gustajtis, Franciszek Charubin, Marzena Cwalina, Władysława Filipczuk, Ierna Dziadek, Waldemar Wojciechowski, Jan Ostrowski, Maria Ludian. Obecnie prezesem jest Władysława Filipczuk.
Mieszkańcy Kętrzyna mogli bliżej poznać działalność Koła Przewodników oglądając w Bibliotece Miejskiej wystawę pt. „Dzieje kętrzyńskiego przewodnictwa”, która została otwarła 12.02. 2013 r. Koło Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie liczy 51 osób. Uprawnienia do oprowadzania po Suwalszczyźnie ma trzech przewodników, a pozostali po Warmii i Mazurach. Siedmiu przewodników ma stopień instruktora przewodnictwa. Przewodnicy oprowadzają także w językach obcych: niemieckim, angielskim, rosyjskim i francuskim.
Przez wiele lat praca przewodnika traktowana była jako dodatkowe zajęcie czy też hobby. Po roku 1989 pojawił się zawód – przewodnik turystyczny, który prowadzi działalność gospodarczą.
Ryszard Krupa, przewodnik od 1980 r.

Przewodnikom z okazji jubileuszu życzę
zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Prezes Koła Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie
Władysław Filipczuk