IMG_0667 (1)Płk Wojciech Skowronek nominowany przez prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 13 maja nadał stopnie generalskie w Straży Granicznej. Na stopień generała dywizji mianowany został gen. bryg. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej, natomiast na stopień generała brygady mianowani zostali: płk SG Jacek Bajger – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz płk SG Wojciech Skowronek – Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Justyna Szubstarska

Uroczystość odbyła się w Belwederze. Nominacja została wręczona na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

44-letni gen. bryg. SG Wojciech Skowronek został powołany na stanowisko Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 17 czerwca 2013 roku. Wcześniej kierował Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu.

Gen. bryg. SG Wojciech Skowronek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych filia SG w Kętrzynie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Służbę w mundurze rozpoczął w 1989 roku w Wojskach Ochrony Pogranicza. Od 1993 roku gen. bryg. SG Wojciech Skowronek związany był ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej.

W 1997 roku gen. bryg. SG Wojciech Skowronek został odznaczony Krzyżem Zasługi Za Dzielność, który otrzymał za czynny udział w walce ze skutkami największej powodzi w historii Raciborza.

W służbie był wielokrotnie wyróżniany: Odznaką Straży Granicznej, Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Straży Granicznej”, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.