DZIEŃ STRAŻAKA 2014 001

W dniu 24 maja 2014 r. w Srokowie miały miejsce Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Wprawdzie strażackie święto przypada 4 maja w dniu Św. Floriana patrona strażaków, ale strażacy z terenu naszego powiatu obchodzili je dopiero pod koniec maja łącząc z rywalizacją w VI Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu kętrzyńskiego.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością:

– gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie;

– st. bryg. Mirosław Hołubowicz – Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

insp. Wiesław Skudelski – Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie;

mjr Adam Syhłowyj – Dyrektor Zakładu Karnego Dublinach;

–    Eugeniusz Koch – Radny Sejmiku woj. warmińsko – mazurskiego

–    Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kętrzynie;

–    Teresa Prokop – Przewodnicząca Rady Powiatu;

–    Krzysztof Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyn;

–    Franciszek Andruszkiewicz – Wójt Gminy Srokowo;

–    Aleksander Kamiński – Przewodniczący Rady Gminy w Srokowie;

–    Zenon Piotrowicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo;

–    Andrzej Kolasa  – Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurski”;

–    Stanisław Tołwiński – Aeroklub Lotnisko Wilamowo;

–    bryg. Zbigniew Borys – Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie;

–    księża: mł. kpt. Andrzej Bawirsz – kapelan strażaków Warmii i Mazur, ks. Stanisław Majewski – kapelan kętrzyńskich strażaków, ks. Kazimierz Sawostianik – proboszcz srokowskiej parafii, ks. Paweł Hause – przyjaciel strażaków.

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni, sołtysi oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, emeryci renciści naszej Komendy – weterani służby pożarniczej Komendanci Gminni OSP i strażacy ochotnicy z terenu powiatu, najmłodsi strażacy – członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członkowie rodzin i bliscy strażaków oraz przyjaciele naszej formacji.

            Wspaniałą oprawę całej uroczystości zapewniła Amatorska Orkiestra Dęta z Kętrzyna pod batutą Mirosława Długiego.

            Po stałych elementach strażackich uroczystości, tj. meldunku, przeglądzie pododdziałów, odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi na maszt przystąpiono do wyróżniania strażaków i osób przyczyniających się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Odznaczenia i medale otrzymali:

 – Srebrna „Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” – Tadeusz Mordasiewicz (Starosta Kętrzyński), Zbigniew Jaśniak (Naczelnik OSP Srokowo);

 – Brązowa „Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” –  asp. sztab. Dariusz Krupczak (dowódca zmiany KP PSP Kętrzyn), mł. asp. Piotr Oleszkiewicz (KP PSP Kętrzyn), dh Zdzisław Flis (Prezes OSP Korsze);

 – Złoty „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Albert Mazanek (OSP Mołtajny);

– Srebrny „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Stanisław Felczak, dh Waldemar Świacki,  dh Mirosław Matuszewski, dh Arkadiusz Siudut (wszyscy OSP Mołtajny);

 – Brązowy „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Tomasz Kurko, dh Fryderyk Szymański (wszyscy OSP Mołtajny) oraz Zdzisław Szypulski z Reszla.

 – Odznaka Za Wysługę Lat – „45 lat” dh Józef Rolka i dh Stanisław Fedczak, „35 lat” – dh Witold Lepper, „15 lat” dh Zbigniew Szotrowski, „10 lat” – dh Bogusław Kujawa (wszyscy OSP Mołtajny).

Medale i odznaczenia strażakom ochotnikom wręczali Tadeusz Mordasiewicz, st. bryg. Mirosław Hołubowicz.

Po wyróżnieniach strażaków ochotników przyszedł czas na wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Za wzorową realizację zadań służbowych z dniem 4 maja nadano wyższe stopnie służbowe:

młodszego brygadiera – starszy kapitan Paweł Głowienka

aspiranta sztabowego – starszy aspirant Piotr Kimbar,

aspiranta – młodszy aspirant Grzegorz Kajat,

ogniomistrza – mł. ogn. Dariusz Hajduczenia,

młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Marcin Jasowicz,

młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Emil Kieszek,

młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Andrzej Piróg,

młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Andrzej Szczepański,

starszego sekcyjnego – sekcyjny Grzegorz Januszkiewicz,

sekcyjnego – starszy strażak Marcin Żywicki,

starszego strażaka – strażak Karol Iwańczyk,

starszego strażaka – strażak Paweł Łuszczak.

Awanse wręczali st. bryg. Mirosław Hołubowicz i bryg. Zbigniew Borys.

 Po zakończeniu wręczania odznaczeń i awansów nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego zakupionego dla jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Do strażaków ochotników trafił sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym ponton z silnikiem, kamizelki wypornościowe, pompy, piły do betonu i stali, aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt łączności, ubrania specjalne, wyposażenie osobiste strażaka. Całkowita wartość obu projektów to 84. 074 zł. z czego dofinansowanie to 71. 462,90 zł. Duchowni dokonali poświęcenia sprzętu, a Wójt Gminy Srokowo Franciszek Andruszkiewicz i Andrzej Kolasa w oficjalny sposób przekazali nowy sprzęt.

Pod koniec apelu odczytano nadesłane listy z podziękowaniami dla strażaków i pracowników jednostek ochrony ppoż. za poświęcenie, bohaterstwo oraz bezinteresowną i trudną służbę, a także z życzeniami, aby ta służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W podobnym pochlebnym tonie wyrazili swój szacunek i uznanie przybyli goście, którzy życzyli strażakom jak najmniej interwencji i wyjazdów alarmowych. Były piękne kwiaty i okolicznościowe listy.

Po strażackiej części akademii nastąpiło uroczyste otwarcie i start XIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Kętrzyn – Prawdinsk o puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie. Starosta Kętrzyński oraz Konsulowie RP otwierając rajd życzyli wszystkim uczestnikom bezpiecznej i wspanialej zabawy. Gdy kolorowy polsko – rosyjski peleton opuścił Plac Rynkowy w Srokowie strażacka defilada przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kętrzyna udała się na posesję Szkoły Podstawowej w Srokowie, gdzie odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu kętrzyńskiego.

Opracował: mł. bryg. Szymon Sapieha