IMG_2722Na koniec prac będziemy musieli poczekać rok

Budowa nowego ronda, rozkopana ulica Traugutta, utrudniony ruch i zdziwienie mieszkańców Kętrzyna. W taki sposób można opisać wojewódzką inwestycję, która 12 marca wkroczyła do naszego miasta. Kiedy to się skończy? Pytają kierowcy. Na to i inne pytania odpowiada Marta Kuprian z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Ewa Brzostek

Od kiedy ruszyły prace w Kętrzynie i kiedy się zakończą?

Roboty budowlane w Kętrzynie rozpoczęły się 12 marca 2014 r. Planowany termin ich zakończenia to kwiecień 2015 roku.

Jaki jest zakres inwestycji?

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie jezdni, korekty łuków poziomych i pionowych, przebudowę przepustów, odwodnienie drogi przebudowę dwóch rond oraz budowę jednego ronda na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej i Szpitalnej w Kętrzynie. W ramach inwestycji zostaną wykonane również zatoki autobusowe dla podróżnych, chodniki i ścieżki rowerowe separujące uczestników ruchu drogowego, przejścia dla pieszych wraz z azylami.

Z jakimi utrudnieniami w ruchu drogowym możemy się spotkać i jak będą one rozwiązane?

W związku z robotami ruch, kierowany sygnalizatorem świetlnym, odbywać się będzie wahadłowo. Utrudnienia mogą pojawić się również między rondem Jana Pawła II i rondem Dmowskiego. Na wspomnianym odcinku w środku jezdni ul. Traugutta przewiduje się wygrodzenie części pasa robót. Ruch pojazdów odbywać się będzie w obu kierunkach, pasami po prawej i lewej stronie wygrodzonego obszaru.

Jak będzie rozwiązana sprawa ruchu ciężarowego na ulicach objętych inwestycją?

Inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 591 oraz 592 w powiązaniu z drogą wojewódzką nr 650 tworzą ciąg komunikacji obsługujący tereny przygraniczne i przejścia graniczne, przenosząc tym samym ruch turystyczny i gospodarczy. Ruch ciężarowy na w/w odcinkach będzie zdecydowanie ograniczony, jednak nieunikniony.

Roboty obejmują swoim zasięgiem odcinek Kętrzyn – Węgorzewo. Jak długo będzie trwała cała inwestycja? Kiedy można spodziewać się oddania wyremontowanej drogi do użytku?

Inwestycje na odcinku Kętrzyn – Węgorzewo i dalej do Bań Mazurskich obejmują następujące odcinki: Kętrzyn – Stara Różanka, której termin zakończenia jest przewidziany na kwiecień 2015 r., Stara Różanka – Srokowo na wrzesień 2014 r., Srokowo- Węgorzewo na 30 czerwca 2014 r. (z możliwością przedłużenia) oraz Węgorzewo – Banie Mazurskie, gdzie termin zakończenia jest zaplanowany na marzec 2015 r.

Ile kosztuje cała inwestycja?

Przewidywany koszt robót wynosi łącznie ok. 184 mln zł.

Jakie są kolejne plany Województwa w zakresie inwestycji drogowych obejmujących Kętrzyn?

W wariantach do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 ujęto przebudowę drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko. Aktualnie trwa ocena i analiza zadań planowanych w ramach RPO.