IMG_6954W Kruszewcu są najlepsi przyrodnicy

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze, uczą się jak dbać o naturę, poznają zasady jakimi powinien kierować się młody ekolog. Dlatego też podejmowane są liczne zadania, by w pełni zrealizować zamierzony cel. „Świat wokół nas” – to tematyka konkursu, który towarzyszy trzecioklasistom szkół podstawowych Gminy Kętrzyn.

Elwira Żukowska

Już po raz jedenasty w Szkole Podstawowej w Kruszewcu 30 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny klas III. Jego celem jest nie tylko zdobywanie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, ale także uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z czterech szkół Gminy Kętrzyn: SP Biedaszki – 3 uczniów, SP Kruszewiec – 3 uczniów, ZS Wilkowo – 3 uczniów oraz SP Nakomiady – 3 uczniów. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Elwira Żukowska – przewodnicząca oraz członkowie: Katarzyna Nawrocka, Elżbieta Parszutowicz i Ewa Bielińska.

Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test obejmujący wiadomości z zakresu ekologii i przyrody zawarte w programach nauczania oraz wiedzę zdobytą podczas obserwacji najbliższego otoczenia.

I miejsce zajął Alan Hajdasz ze SP Kruszewiec, który zdobył 38 pkt na 41 pkt możliwych, II miejsce wywalczył uczeń tej samej szkoły, Szymon Kalata (37 pkt), a III miejsce zdobyła Daria Książek z ZS Wilkowo (36 pkt). Laureatów z Kruszewca przygotowywała Kamila Gan, a z Wilkowa Katarzyna Nawrocka.

Foto. Beata Jaświn