IMG_0857 (Kopiowanie)Kętrzynianie kreują swoje otoczenie

Jak wygląda twoje miasto? Czy jest coś, co byś zmienił na swoim osiedlu lub w ulubionym miejscu w Kętrzynie? Może obok twojego bloku naprawy wymaga chodnik, ulica czy plac zabaw? Może lubisz zieleń i marzy ci się ogród z ławeczkami w podwórzu za twoją kamienicą? To wszystko możesz mieć. Wystarczy przelać swoje pragnienia na papier w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ewa Brzostek

W tym roku kwota z budżetu Miasta Kętrzyna przeznaczona na Kętrzyński Budżet Obywatelski, wynosi milion złotych, czyli o 400 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że mieszkańcy Kętrzyna będą mieli do dyspozycji kwotę mliona złotych bez wskazywania okręgu wyborczego, tak jak to miało miejsce rok temu.

– W ubiegłym roku na Budżet Obywatelski przeznaczyliśmy 600 tysięcy, co stanowiło 1 procent budżetu Miasta. Po analizie wniosków, które wtedy do nas wpłynęły widzimy, że kwota 150 tysięcy, którą dysponował każdy z czterech okręgów była niewystarczająca. Stąd decyzja o zwiększeniu portfela mieszkańców do miliona złotych i rezygnacja z podziału na okręgi– informuje Krzysztof Hećman, Burmistrz miasta Kętrzyn.

Kto, jak i gdzie może zgłosić swój projekt?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Kętrzyna. Odbywa się to za pomocą formularzy, które są dostępne na stronie internetowej Miasta Kętrzyna oraz na miejscu w Urzędzie Miasta, w Informacji Turystycznej, w kinie „Gwiazda”, w Kętrzyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” i w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji.

Wypełnione formularze można skłądać od 1 czerwca do 15 lipca w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ewentualnie przesyłać je w wersji elektronicznej na adres e-mail budzet2015@miastoketrzyn.pl.

Weryfikacja projektów

Od 16 lipca do 30 września będą prowadzone prace związane z zarejestrowaniem wniosków i ich weryfikacją. Zajmie się tym Zespół Opiniujący złożony z każdego po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych, Skarbnika, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz czwórki losowo wybranych mieszkańców. Każdy projekt złożony do budżetu Obywatelskiego zostanie sprawdzony według kilku zasadniczych kryteriów. Przede wszystkim będzie brany pod uwagę fakt, czy istnieje możliwość realizacji zadania, jego zgodność z kompetencjami gminy, miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej, koszt zadania, który nie może przekroczyć 300.000,00 zł oraz możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Wątek demokratyczny budżetu

Wzorem ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego po opublikowaniu listy wybranych projektów o wyborze zadecydują mieszkańcy Kętrzyna za pomocą głosowania. Kętrzynianie będą mieli na to tylko 14 dni. Głosować będzie można w wyznaczonych do tego celu punktach poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urn, drogą meilową lub listownie na adres Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie projektów, których łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł, z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów. Te, które otrzymają najwięcej głosów zostaną wpisane w budżet miasta do realizacji na rok 2015. Jakie zadania wybiorą Kętrzynianie w ramach Budżetu Obywatelskiego? O tym przekonamy się dopiero 15 listopada.

Budżet Obywatelski 2015

Od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2015

Od 16 lipca do 30 września 2014 r.
Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół Opiniujący

Od 1 do 14 października 2014 r.
Głosowanie nad propozycjami

Do 15 listopada 2014 r.
Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Miasta