OLYMPUS DIGITAL CAMERADworzec ma być miejscem przyjaznym dla podróżnych

Remont Dworca ruszył pełną parą. Ten od lat zaniedbany budynek w końcu odzyska swoją dawną świetność. O przygotowaniach do rozpoczęcia inwestycji, problemach, które napotkało Miasto oraz koncepcji na wykorzystanie Dworca rozmawiamy z Andrzejem Degórskim, Zastępcą Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Ewa Brzostek

Dworzec był własnością Polskich Kolei Państwowych. Jak to się stało, że Miasto zainteresowało się tym obiektem i postanowiło go przejąć?

Pomysł ten zrodził się u Burmistrza Krzysztofa Hećmana. Dworzec był w opłakanym stanie, zaniedbany i w większości nie wykorzystany. Widok ten nie zachęcał turystów odwiedzających nasze miasto, aby zatrzymać się tutaj na dłużej. Dworzec jest specyficznym obiektem, taką wizytówką miasta. Tutaj kończy i zaczyna się podróż. Postanowiliśmy zatem ucywilizować to miejsce i postarać się o przejęcie dworca. Udało nam się to w zeszłym roku, choć z niemałym trudem.

Na jakie przeszkody natrafiliście?

Były ogromne problemy z przejęciem budynku od PKP. Przekazanie bardzo się przeciągało, konieczne były osobiste wyjazdy Burmistrza Krzysztofa Hećmana i interwencje u władz PKP w Gdańsku i Warszawie. W końcu udało się nieodpłatnie przejąć obiekt, co umożliwiło wykonanie projektu technicznego. Tutaj również pojawiły się trudności. Dworzec jest obiektem zabytkowym, ujętym w ewidencji zabytków, jednak nie posiadał żadnej dokumentacji. Musieliśmy więc robić wszystko od zera.

Od czego zatem rozpoczęliście przygotowania tej inwestycji?

Postanowiliśmy najpierw stworzyć koncepcję projektową. Aby ją uzyskać trzeba było wykonać inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną, badania konserwatorskie i otrzymać zalecenia konserwatora zabytków. Na podstawie tych opracowań ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową. Niestety pierwszy przetarg nie zakończył się pomyślnie i dopiero w drugim postępowaniu wybraliśmy projektanta.

Jakie inne czynniki spowodowały opóźnienia?

Dokumentacja miała być gotowa do końca 2013 roku, ale projektant się opóźnił i była gotowa dopiero pod koniec pierwszego kwartału tego roku. To z kolei spowodowało opóźnienie w rozpisaniu i ogłoszeniu przetargów. Gdy już ogłosiliśmy przetarg na wykonanie remontu dworca okazało się, że oferty złożone przez startujące firmy znacznie przekraczają środki, które zostały przeznaczone na ten cel w tegorocznym budżecie Miasta. My zapisaliśmy tam kwotę 3 mln złotych, natomiast najtańsza oferta przekraczała 5 mln złotych.

Jak udało się wam wybrnąć z tej sytuacji?

Podjęliśmy decyzję, że ogłosimy przetargi na poszczególne rodzaje robót, licząc na to, że oferty złożą firmy miejscowe. Trop ten okazał się słuszny. Faktycznie wystartowały firmy kętrzyńskie, co dało nam duże oszczędności. Na dzień dzisiejszy są prowadzone roboty wewnętrzne. Kętrzyńskie firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wraz Eko-Wod zajmują się robotami budowlanymi i instalacyjnymi. Przetarg na roboty elektryczne i teletechniczne wygrał Rafał Rogulski z Kętrzyna, natomiast na stolarkę elewacyjną firma Okna Kołodziejczyk z Tylmanowa, która była wykonawcą wymiany okien w naszym gimnazjum im. Jana Pawła II. Dzięki temu podpisaliśmy umowy na kwotę 2 mln 380 tysięcy złotych. W tej chwili są rozpisane przetargi na dwa ostanie elementy dach i elewacje budynku. Otwarcie ofert odbędzie się 29 maja.

Jak będzie wyglądał dworzec po remoncie?

Oczywiście będzie on spełniał swoją pierwotną funkcję, czyli obsługę pasażerów. Na parterze będzie zlokalizowana przestronna poczekalnia z toaletami, kasy biletowe PKP i autobusowe. Będzie tam też pomieszczenie wystawowe, gdzie zostanie pokazana historia kolejnictwa w Kętrzynie. W tej części kolejowej znajdzie się także pomieszczenie barowo-sklepowe. W pozostałej części planowane jest umiejscowienie siedziby KOMEC, co uwolnieni budynek na ulicy Górnej, który prawdopodobnie przeznaczymy na cele mieszkaniowe. Niektóre lokale dworcowe będą wynajmowane lub wykorzystane na cele siedziby organizacji pozarządowych. Budynek dworca nawiąże do okresu swojej świetności sprzed wojny. Będzie on łączył w sobie elementy nowoczesności z historią.

Kiedy będziemy mogli podziwiać nowy dworzec?

Przewidywany termin zakończenia prac to październik 2014 roku. Zdajemy sobie sprawę, że czasu jest niewiele, a pracy dużo. Osobiście cieszę się, że pokonaliśmy trudności i przystąpiliśmy do realizacji tej inwestycji. Dworzec i sama ulica Dworcowa do niedawna były przytłaczające i smutne. Liczymy, że już niedługo zmienimy wizerunek tej części miasta. Na razie zajmiemy się samym dworcem, ale staramy się o przejęcie terenów pod przystankami autobusowymi, aby poprawić także ten element infrastruktury transportowej.