wizyta2 (1)Przejście graniczne w Grzechotkach 28 lipca wizytowali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Delegacji towarzyszył Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk.

Przedstawicielom Komisji Europejskiej – Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Matthiasowi Ruete oraz Dyrektor ds. Imigracji i Azylu Marcie Cygan – towarzyszyli: Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW Grzegorz Polak oraz jego zastępca Anna Tulej, a także Koordynator Zespołu ds. Protokołu Małgorzata Trzpis. W roli gospodarza wystąpił Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz oraz Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Zbigniew Klimczyk.
Na przykładzie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach delegacji zaprezentowano systemy i sposoby realizacji procedur, obowiązujących w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, infrastrukturę przejścia granicznego oraz systemy teleinformatyczne, służące do odprawy podróżnych. Przedstawiono również aktualną sytuację na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej, sprzęt wykorzystywany do ochrony granicy oraz najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w kontroli ruchu granicznego na przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim.

chor. SG Anna Luśnia