IMG_6338Jeśli ktoś sądził, że w sezonie wakacyjnym ustały prace inwestycyjne i remontowo-budowlane w mieście, musi zweryfikować swoje poglądy. W rzeczywistości bowiem w wielu rejonach miasta praca wre. Miasto sukcesywnie realizuje tegoroczny plan, który został zapisany w budżecie.
Niektóre inwestycje są zakończone, inne już bardzo zawansowane w realizacji, a jeszcze inne są rozpoczęte lub przygotowywane są stosowne dokumentacje.
I tak, zaledwie kilka tygodni temu zakończono remont ulicy Składowej. Dziś jest to ulica zupełnie nieprzypominająca tej sprzed kilku miesięcy, a dojazd do centrum handlowego sieci supermarketów spożywczo-przemysłowych Intermarche stał się normalny i nie przypomina już toru z przeszkodami.
Zakończyły się także prace przy przebudowie ulicy Mickiewicza obejmujące między innymi: ręczne zdjęcie nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie nawierzchni ścieralnej oraz wykonanie połączenia z nawierzchniami jezdni bitumicznych placu Grunwaldzkiego i Powstańców Warszawy. Wzdłuż ulicy wykonywana jest również wymiana nawierzchni chodników i krawężników.
Rozpoczęły się także prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Daszyńskiego na odcinku pomiędzy ulicami Stefana Batorego i Mazurską. W ramach tej inwestycji przebudowany jest między innymi istniejący kolektor deszczowy na nowy z tworzyw sztucznych wraz z nowymi studniami.
Zaawansowane są również prace związane z budową ulicy oraz parkingów przy amfiteatrze. Trwa także budowa ścieżki rowerowej przy ul. Gdańskiej i Sikorskiego, a w końcowym etapie znajduje się remont dworca kolejowego, gdzie znajdą swoje siedziby KOMEC oraz organizacje pozarządowe.

Franciszek Jaroński