IMG_5447 (Kopiowanie)Tradycyjnie z okazji wypadającego 15 sierpnia święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce odbędą się uroczystości odpustowe, które rozpoczną się o godz. 11.00.  W związku z tym spółka PGK „Komunalnik” uruchamia bezpłatne specjalne linie autobusowe.

fot. Wojciech Caruk

Autobusy kursować będą zgodnie z poniższym rozkładem jazdy:

 

 

 

 

 

LINIA   SPECJALNA   Kętrzyn – Św.  Lipka
2 1 km Przystanek
10,40 10,25 16,80 Święta   Lipka  (parking płatny)
10,10 9,55 6,90 ul. Gdańska
10,07 9,52 6,10 ul. Sikorskiego (Pelcowizna)
10,04 9,49 5,30 Wojska Polskiego (Zespół Szkół)
10,02 9,47 5,10 ul. Władysława Jagiełły(ZDZ)
10,01 9,46 4,40 ul. Władysława Jagiełły (Ogrody Działkowe)
10.00 9,45 3,60 ul. Kazimierza Wielkiego (Zespół Szkół Nr 1)
9,58 9,43 3,30 Osiedle Piastowskie ul. Królowej Jadwigi
9,56 9,41 3,00 ul. Bolesława Chrobrego  (Chrobrego)
9,55 9,40 2,40 ul. Bolesława Chrobrego (Warmia)
9,53 9,38 1,80 ul. Wojska Polskiego (Zespół Szkół)
9,51 9,36 1,40 ul. Sikorskiego (Sezam)
9,49 9,34 1,00 ul. Sikorskiego (Apteka)
ul. Mielczarskiego
Plac Grunwaldzki (Starostwo)
9,47 9,32 0,50 Plac Słowiański
9,45 9,30 0,00 Dworzec PKP ul. Dworcowa

 

LINIA  SPECJALNA   Kętrzyn  – Św. Lipka  – kursuje dwa razy w roku:
w  ostatnią  niedzielę  maja    i    15 sierpnia
4 3 km Przystanek
13,10 13,00 0,00 Święta   Lipka  (parking płatny)
13,40 13,30 10,10 ul. Gdańska
13,42 13,32 10,90 ul. Sikorskiego (Pelcowizna)
13,45 13,35 11,60 Wojska Polskiego (Zespół Szkół)
13,47 13,37 11,80 ul. Bolesława Chrobrego (Warmia)
13,48 13,38 12,50 ul. Bolesława Chrobrego  (Chrobrego)
13,50 13,40 12,80 Osiedle Piastowskie ul. Królowej Jadwigi
13,52 13,42 13,10 ul. Kazimierza Wielkiego (Zespół Szkół Nr 1)
13,53 13,43 13,90 ul. Władysława Jagiełły (Ogrody Działkowe)
13,54 13,44 14,60 ul. Władysława Jagiełły(ZDZ)
13,56 13,46 14,80 ul. Wojska Polskiego (Zespół Szkół)
ul. Sikorskiego (Sezam)
ul. Sikorskiego (Apteka)
13,58 13,48 15,40 ul. Mielczarskiego
14,00 13,50 15,80 Plac Grunwaldzki (Starostwo)
14,02 13,52 16,30 Plac Słowiański
14,04 13,54 16,80 Dworzec PKP ul. Dworcowa

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – przedmiot wiary dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Dogmat ten uznawany jest w Kościele katolickim. Według teologii katolickiej Maryja mocą Bożą została wzięta do nieba podobnie jak Henoch i Eliasz. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest również przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Wniebowzięcie zajęło miejsce Zaśnięcia, które w VII wieku zostało ustalone w Rzymie.

Święto nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej (Polska), Matki Boskiej Znakomitej (Kongo) bądź Matki Boskiej Korzennej(Czechy). W Kościele jest obchodzone, pod tą pierwszą nazwą, od V wieku. W Polsce i innych krajach europejskich czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.

W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki z całej Polski właśnie na to święto. W innych częściach kraju często wiąże się ono ze świętem dożynek.

Protestanci przeciwstawiają się dogmatowi o wniebowzięciu, podając jako argument brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w Piśmie Świętym.

Święta Lipka – to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są OJCOWIE JEZUICI leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie kilka wieków. Najwięcej informacji mamy w dokumentach spisanych  i wydanych w XVII wieku.