Kętrzyńscy policjanci rozmawiali z gimnazjalistami o odpowiedzialności karnej dzieci. FOT. Archiwum KPP w Kętrzynie
Kętrzyńscy policjanci rozmawiali z gimnazjalistami o odpowiedzialności karnej dzieci. FOT. Archiwum KPP w Kętrzynie

Odpowiedzialność prawna nieletnich, najczęściej popełniane wykroczenia przez młodzież, bezpieczne korzystanie z Internetu to tematy, na które z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie rozmawiali podczas spotkania kętrzyńscy policjanci.

W miniony piątek kętrzyńscy policjanci spotkali się z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Temat spotkania zaproponowany przez grono pedagogiczne brzmiał „Nieletni w świetle prawa”. Funkcjonariusze mówili głównie o zasadach odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży w świetle przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest różnica między wykroczeniem, a przestępstwem. Omówili najczęściej popełniane czyny zabronione przez uczniów. Policjanci zwrócili uwagę na problem demoralizacji. Uczulali młodzież na konsekwencje spożywania alkoholu, uchylania się od obowiązku szkolnego, ucieczek z domu. Omówiono także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie