hyde-park-1Nie ma zgody wśród kętrzyńskich polityków co do aktualnej sytuacji kętrzyńskiego szpitala. Polityków, którzy są również odpowiedzialni za poziom opieki zdrowotnej na terenie powiatu kętrzyńskiego. Przyjdź i wypowiedz się na temat sytuacji szpitala w Kętrzynie. 28 września, g. 16, Kino Gwiazda w Kętrzynie.

Powiat uspokaja, że sytuacja szpitala nie jest zła i zapewnia, że ma pomysł na jego uzdrowienie i konsekwentnie ten pomysł realizuje.
Czy możemy być spokojni o przyszłość szpitala?

6 września Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opublikowalo film, w którym opisuje stan szpitala i plany jego rozwoju. Złożył w tym materiale dwie obietnice. Pierwsza dotyczyła dyskusji nad planem naprawczym dla szpitala. W materiale starosta określił termin tej debaty na „w przyszłym tygodniu”. Od tamtej daty mija już kolejny tydzień, a debaty wciąż nie ma, nie ma również planu …

Z drugiej strony burmistrz wraz z radą miejską uważają, że przyszedł czas na bardziej zdecydowane kroki naprawcze. Wrześniowy apel rady miejskiej mówi o gotowości miasta Kętrzyn do prowadzenia szpitala i czeka na reakcję Powiatu, odpowiedzialnego za stan szpitala.
Czy przyszłość szpitala i swoje zdrowie powinniśmy powierzyć miastu?

Oto treść apelu Rady Miejskiej w Kętrzynie podjętego 14 września:
Jako przedstawiciele samorządu lokalnego apelujemy o powierzenie Gminie Miejskiej Kętrzyn prowadzenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Miasto Kętrzyn od 2003 roku wyrażało zaniepokojenie a jednocześnie troskę o przyszłość funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
W kadencji 2002 – 2006 miasto Kętrzyn podjęło wysiłek generalnego remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego.
Mieliśmy przekonanie i nadzieję, że wspólnie z innymi samorządami, samorząd powiatu kętrzyńskiego będzie kontynuował realizację zmian niezbędnych dla właściwego i dobrego wykonywania zadań przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie.
W latach 2006 – 2014 było to bardzo utrudnione, żeby nie stwierdzić niemożliwe. Mimo wszystko Rada Miejska w Kętrzynie i Burmistrz Miasta kilkakrotnie zajmowali stanowiska w sprawie Szpitala Powiatowego oraz wyrażali wolę współpracy i współodpowiedzialności za przyszłość Szpitala.
Z wielką nadzieją mieszkańcy miasta Kętrzyn przyjęli zapowiedzi programowe samorządu powiatu dotyczące współpracy i zdecydowanej poprawy sytuacji w Szpitalu Powiatowym.
Chaos organizacyjny, ciągła zmiana kierownictwa Szpitala, kadry lekarskiej, a przede wszystkim informacje mieszkańców o braku właściwej opieki są wyrazem dramatycznej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Mając świadomość, jak istotną rolę w życiu każdego z nas i lokalnej społeczności ma dobre i właściwe funkcjonowanie takiej instytucji życia publicznego jak Szpital, Rada Miejska w Kętrzynie kierując się odpowiedzialnością za bezcenną wartość jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców przejmuje na siebie odpowiedzialność prowadzenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.