Szpital powiatowy w Kętrzynie. FOT. Jarosław Żukowski
Szpital powiatowy w Kętrzynie. FOT. Jarosław Żukowski

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kętrzyńskiego do otwartej dyskusji o naszym szpitalu. Kino Gwiazda, 28 września (środa), g. 16. Dyskutujmy, spierajmy się, wymieniajmy opinie i poglądy. Podzielmy się ze sobą swoimi obawami i nadziejami, ale nie bądźmy obojętni. Ta debata może zdecydować o dalszym losie jedynego szpitala w naszej okolicy … Musisz wziąć w niej udział!

Zdrowie to najważniejsza wartość, jaką posiadamy w życiu. Dbanie o nie powinno być nasza codzienną troską. Szpital z kolei to najważniejsza jednostka publiczna, która powinna służyć nam pomocą w tej trosce.
Czy służy nam w taki sposób, jakiego oczekujemy?

Kętrzyński szpital znajduje się w tej chwili w trudnej sytuacji. Niepokojące informacje ze szpitala wywołują wśród mieszkańców sprzeczne emocje. W Kętrzynie i powiecie szpital jest głównym tematem troski i rozmów mieszkańców.
Jaka jest rzeczywiście sytuacja szpitala powiatowego w Kętrzynie?

Z jednej strony Powiat uspokaja, że sytuacja szpitala nie jest zła i zapewnia, że ma pomysł na jego uzdrowienie i konsekwentnie ten pomysł realizuje.
Czy możemy być spokojni o przyszłość szpitala?

Z drugiej strony burmistrz wraz z radą miejską uważają, że przyszedł czas na bardziej zdecydowane kroki naprawcze. Wrześniowy apel rady miejskiej mówi o gotowości miasta Kętrzyn do prowadzenia szpitala i czeka na reakcję Powiatu, odpowiedzialnego za stan szpitala.
Czy przyszłość szpitala i swoje zdrowie powinniśmy powierzyć miastu?

Pytań jest znacznie więcej. Czy na wszystkie znamy odpowiedź? Znajdźmy wspólnie odpowiedź na możliwie najwięcej z nich. Dyskutujmy, spierajmy się, wymieniajmy opinie i poglądy. Dzielmy się ze sobą swoimi obawami i nadziejami. Sięgnijmy do swoich doświadczeń, ale nie bądźmy obojętni. Ta debata może zdecydować o dalszym losie jedynego szpitala w naszej okolicy …
Musisz wziąć w niej udział!

28 września, godz. 16, sala widowiskowa Kina GWIAZDA. Do „panelu eksperckiego” zaprosimy obecnego oraz wszystkich byłych dyrektorów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Dzięki ich obecności oraz ich doświadczeniu nasza debata będzie merytoryczna, a wypływające z niej wnioski mogą być ważnym argumentem dla odpowiedzialnych za niego, by dążenie do poprawy jakości usług oferowanych przez nasz szpitala była dla nich najważniejszym z priorytetów służby publicznej.