Uroczystości upamiętniające rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę w 1939 roku  rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie. FOT. Franciszek Jaroński
Uroczystości upamiętniające rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę w 1939 roku rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie. FOT. Franciszek Jaroński

77 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów (Niemcy – Rosja) był rozbiór osamotnionej Polski.

O tej dacie pamiętają Polacy. W całej Polsce, w tym również w naszym mieście, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. O okolicznościach poprzedzających bezpośrednio agresję na Polskę przypomniał wiernym podczas Mszy św. w bazylice mniejszej pw. św. Jerzego o. Aleksander Jacyniak SJ – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej. Po zakończonej mszy uczestnicy uroczystości, w tym bardzo liczna grupa młodzieży szkolnej, w asyście pocztów sztandarowych przeszli na Plac AK gdzie pod pomnikiem “W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” delegacje władz samorządowych powiatu i miasta, delegacje partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji sportowych i oświatowych oraz spółek komunalnych złożyły wiązanki kwiatów.
fj