Nagrobek Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim odnowiono w 2008 roku. FOT. strona Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Nagrobek Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim odnowiono w 2008 roku. FOT. strona Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Wojciech Kętrzyński zmarł we Lwowie w 1918 roku i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Wybitny Polak, który swą pracą dla Ojczyzny zasłużył na pamięć potomnych.

Jego imię i pamięć pielęgnowana jest w szczególny sposób w Kętrzynie, mieście, które w 1946 roku otrzymało nazwę od Jego nazwiska. W Dniu Wszystkich Świętych zapalmy świeczkę z myślą o tym Wielkim Polaku.

Znowu stoję na tej świętej ziemi,
Najukochańszej ziemi moich ojców.
Znowu patrzę na jej siwe niebo,
Na jej wzgórza z zielonymi lasami

I na jej jezior oblicza lustrzane.
I znów słyszę tamte słodkie dźwięki,
Owo brzmienie lat najwcześniejszych,
Które już tak dawno zamilkło

I tylko niekiedy, jakby głosem aniołów
Łagodnie pobrzmiewa poprzez sny,
Kiedym jest z dala od ojczystych łanów.
O, to sprawił barbarzyński los,

Który wygnał mnie tak wcześnie
W obcy świat, do obcych ludzi,
Gdzie nigdy nie mogłem czuć się swojsko,
Gdzie mi zawsze brakło mej ojczyzny.

A oni szydzili z biednego chłopca,
Owi ludzie o przezimnych sercach,
Kiedy łzami napełniały mu się oczy
A jego serce tęskniło do ojczyzny,

Do ojczyzny, którą był utracił,
Tak jak ludzkość utraciła raj.
I żeby zapomniał całkiem o swym kraju,
O tym kraju, w którym się urodził,

Wyrwano mu ojców jego wiarę,
Nauczono go przeklinać ojczyznę!
Wiarę, mowę zabrać mi mogliście,
Jednak serce trudno z piersi wyrwać

Moje serce zawsze polskie pozostanie!
Bo ja zawsze głęboko odczuwałem
Każdy ból, co ciąży również i nad Polską,
Który oni, ludzie o obcych zwyczajach,

Na nasz kraj rzucili przed stu laty.
Dzisiaj ten ból czuję o wiele głębiej,
Skorom obcy w dalekiej obczyźnie
I obcy także na ojczystej ziemi.

Tłum. Erwin Kruk

Nagrobek na Cmentarzu Łyczakowskim został odnowiony przez miasto Kętrzyn w 2008 roku. FOT. Archiwum
Nagrobek na Cmentarzu Łyczakowskim został odnowiony przez miasto Kętrzyn w 2008 roku. FOT. Archiwum