Tomasz Kosior odbiera Krzyż Wolności i Solidarności z rąk Jarosława Szarka, prezesa IPN. FOT. www.ipn.gov.pl
Tomasz Kosior odbiera Krzyż Wolności i Solidarności z rąk Jarosława Szarka, prezesa IPN. FOT. www.ipn.gov.pl

Tomasz Kosior, Jarosław Lipka oraz Jerzy Wielicki otrzymali Krzyże Wolności i Solidarności. Kętrzynianie znaleźli się wśród 27 działaczy opozycji solidarnościowej, którym przyznano odznaczenia.

Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, lub prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Tomasz Kosior – 16 XII 1981 aresztowany (z Jarosławem Lipką) za sporządzenie i rozwieszenie w Kętrzynie plakatów przeciwko stanowi wojennemu, przetrzymywany w KM MO w Kętrzynie, następnie przez 3 miesiące w Areszcie Śledczym w Olsztynie, skazany wyrokiem Pomorskiego Sądu Wojskowego na rok więzienia, osadzony w ZK w Bartoszycach, w VI 1982 jako małoletni zwolniony po odbyciu połowy kary; skreślony z listy uczniów LO. 1983–1988 członek nieformalnej opozycyjnej grupy młodzieży, kolporter pism podziemnych: „Początki Jutra”, „Larwa”. 1982–1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę, uczestnik pielgrzymek młodzieży na Jasną Górę. W 1985 zatrzymany, przesłuchiwany. W 1988 odmówił służby wojskowej, przeniesiony do rezerwy.

Jarosław Lipka – 16 XII 1981 aresztowany za działalność opozycyjną na terenie szkoły i miasta, przetrzymywany w KM MO w Kętrzynie, następnie przez 3 miesiące w Areszcie Śledczym w Olsztynie, skazany wyrokiem Pomorskiego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rok więzienia, osadzony w ZK w Bartoszycach, w VI 1982 jako małoletni zwolniony warunkowo; skreślony z listy uczniów; 1983–1988 uczestnik nieformalnej opozycyjnej grupy młodzieży, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach; członek grupy samokształceniowej skupionej przy ks. Bronisławie Sroce w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce; 1982–1986 20-krotnie prewencyjnie przesłuchiwany, liczne rewizje w mieszkaniu.

Jerzy Wielicki – w 1983 współzałożyciel, działacz nieformalnej grupy młodzieży opozycyjnej; redaktor techniczny, drukarz podziemnego pisma „Początki Jutra”, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Robotnik”, paryska „Kultura”, książki NOWej, CDN-u, Rytmu, Instytutu Literackiego w Paryżu). 13 XII 1985 aresztowany, przetrzymywany w RUSW w Kętrzynie, następnie w AŚ w Olsztynie, w II 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Bartoszycach, 7 VI 1986 zwolniony.
jz
Krzyżami Wolności i Solidarności odznaczeni zostali:
Andrzej Bartuszek – pośmiertnie
Wojciech Ciesielski
Mieczysław Kamiński
Tomasz Kosior
Wojciech Kozioł
Erwin Kruk
Świetlana Kruk
Ryszard Kułakowski
Jarosław Lipka
Stanisław Mackiewicz
Tadeusz Madziar
Wiesław Moszczyński
Anna Niszczak
Barbara Nowak
Michał Powroźny – pośmiertnie
Marek Przybysz
Kazimierz Rochowicz
Stefan Ruchlewicz
Teresa  Stefanowicz
Stefan Śnieżko
Adam Tołkacz
Jerzy Wielicki
Kazimierz Wosiek
Leon Żbikowski
Ponadto innymi odznaczeniami państwowymi uhonorowani zostali:
Kazimierz Borzym
Helena Cynalewska (pośmiertnie)
Erwin Kruk
Ryszard Kułakowski
Teresa  Stefanowicz
Irena Telesz- Burczyk

jarek
Jarosław Lipka odbiera Krzyż Wolności i Solidarności. FOT. www.ipn.gov.pl