.
.

8 października w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbędzie się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „TAN 2016”. Rozpoczęcie imprezy o godz. 9.30.

Organizatorem tej odbywającej się cyklicznie co dwa lata imprezy jest Warsztat Terapii Zajęciowej. W tym roku przegląd będzie miał charakter międzynarodowy. Podczas niego zaprezentuje się 19 zespołów, w tym goście z Gulbene (Łotwa) i Kowna (Litwa). Głównym celem Przeglądu jest popularyzacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze społeczeństwem.
fj