Spotkanie odbyło się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. FOT. Archiwum KPP w Kętrzynie
Spotkanie odbyło się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. FOT. Archiwum KPP w Kętrzynie

Kętrzyńscy policjanci zorganizowali debatę pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Zagrożenia powodowane przez młodocianych kierowców”. Spotkanie to odbyło się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.  Wśród zaproszonych była młodzież szkolna, specjaliści z zakresu ruchu drogowego, pierwszej pomocy, straży pożarnej oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Wczoraj w godz. 11.00-13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Kętrzynie miała miejsce debata społeczna, której temat brzmiał „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Zagrożenia powodowane przez młodocianych kierowców”. Głównym celem tej debaty było określenie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli policjanci kętrzyńskiej komendy na czele z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Kętrzynie podinsp. Marcinem Piechotą oraz jego zastępcą asp. sztab. Zbigniewem Bladosz.  W debacie wzięli udział zaproszeni goście – pan Witold Gagacki Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie Marcin Kiwit, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie st. bryg. Zbigniew Borys, przedstawiciel Ratownictwa medycznego FALCK Kętrzyn Maciej Kuś.

Spotkanie rozpoczęło się wyświetleniem filmu przedstawiającego wypadek drogowy gdzie zostają poszkodowane dwie osoby jadące motocyklem. Z grona  zaproszonych młodych ludzi wyłoniono chętne osoby, które były świadkami tego wypadku i natychmiast mają przystąpić do działania i przedstawić jak się zachować będąc świadkiem takiego zdarzenia drogowego. Najpierw powiadomienie telefoniczne dyspozytora 112, a następnie udzielanie pomocy pokrzywdzonym i zabezpieczanie miejsca zdarzenia do przybycia służb ratunkowych.

W dalszej części spotkania Zastępca Naczelnika Prewencji i Ruchu Drogowego asp. sztab. Zbigniew Bladosz przedstawił charakterystykę oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Przedstawił oraz omówił statystykę zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierujących do których doszło na terenie powiatu kętrzyńskiego.  Omówione zostały również  działania prewencyjne podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także przyczyny i skutki zdarzeń drogowych. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w tym zakresie. Rozmawiano nad sposobami, metodami i formami poprawy poczucia bezpieczeństwa. Przypomniano jak zapanować nad emocjami i nie powielać błędów innych uczestników na drodze.

Podczas debaty pan Marcin Kiwit z WORD Olsztyn przybliżył zasady uzyskania prawa jazdy oraz wymogi formalne, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie st. bryg. Zbigniew Borys oraz ratownik medyczny Maciej Kuś, mówili o tym jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce zdarzenia drogowego, aby bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Na zakończenie spotkania organizatorzy debaty oświadczyli, że uwagi czy propozycje wysunięte podczas spotkania, zostaną wykorzystane przez policjantów przy planowaniu i organizacji taktyki służby. Efektem tych rozmów będzie wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na ulicach powiatu kętrzyńskiego.

mł. asp. Ewelina Piaścik

Rzecznik Komendanta Powiatowego Policji
w Kętrzynie