W tegorocznej imprezie wzięło udział 19 zespołów reprezentujących organizacje osób niepełnosprawnych z całej Polski. FOT. Franciszek Jaroński
W tegorocznej imprezie wzięło udział 19 zespołów reprezentujących organizacje osób niepełnosprawnych z całej Polski. FOT. Franciszek Jaroński

Tegoroczny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbył się 8 października w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Za sprawą uczestnictwa zespołów z Łotwy i Litwy, przybrał charakter międzynarodowy.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie jest organizatorem cyklicznej imprezy odbywającej się co dwa lata, a zatytułowanej Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych TAN. W tegorocznej imprezie wzięło udział 19 zespołów reprezentujących organizacje osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Zaszczyt i odpowiedzialność
Bogumiła Bzdera, kierownik Warsztatu odczytuje popularność imprezy jako zaszczyt, ale z drugiej strony mówi o odpowiedzialności.
– Być organizatorem przeglądu, który co dwa lata staje się coraz bardziej popularny to dla nas duża odpowiedzialność. Do udziału w przeglądzie otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń. Najważniejsze jest jednak to, że głównym celem przeglądu jest popularyzacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze społeczeństwem – mówi Bogumiła Bzdera.

Wspólne przeżywanie pozytywnych emocji
Przegląd powstał, by dać szansę na wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, ułatwić zrozumienie ludzi niepełnosprawnych oraz pokazać ich ogromne możliwości i zdolności w wyrażaniu poprzez twórczość estradową.
– Wrażliwość, ekspresja i wyobraźnia, jaką dysponują osoby niepełnosprawne zasługują na wyróżnienie i docenienie – wyjaśnia cel przeglądu Bogumiła Bzdera, kierownik WTZ w Kętrzynie.
Podopieczni WTZ w Kętrzynie nie tylko przygotowują się do części artystycznej ale również, mimo wielu swoich niesprawności, bardzo angażują się w część organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Ważne wydarzenie kulturalne
– Jestem dumna, że mogę na nich polegać – mówi Bogumiła Bzdera.
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych TAN 2016, był wydarzeniem kulturalnym pokazującym teatr, piosenkę i poezję. Twórczość sceniczna, zwłaszcza twórczość osób niepełnosprawnych ma bowiem nie tylko wymiar typowo kulturowy, ale jest także aktywną formą edukacji społecznej. Poprzez organizowanie tego typu spotkań integracyjnych wpływa się także na świadomość społeczności lokalnej. Stąd też przegląd TAN 2016 adresowany był nie tylko do osób niepełnosprawnych ale również do społeczności całego powiatu kętrzyńskiego.
fj