Kętrzyńscy opozycjoniści z lat 80-tych Tomasz Kosior i Jarosław Lipka odebrali Krzyże Wolności i Solidarności.

To wysokie odznaczenie państwowe przyznawane jest przez Prezydenta RP tym wszystkim, którzy w latach 1956-1989, zagrożeni bezpośrednimi represjami, zasłużyli się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL.