Początek marszu o godz. 12 przy Kętrzyniance. Przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego do Kina Gwiazda.  FOT. Archiwum
Początek marszu o godz. 12 przy Kętrzyniance. Przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego do Kina Gwiazda. FOT. Archiwum

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy współpracy Komendy Powiatowej Policji po raz trzeci realizuje działania projektu socjalnego „Mój bezpieczny świat” w ramach, którego ponownie organizuje marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”.

Marsz odbędzie się 1 grudnia 2016 r. w Kętrzynie o godz. 12. przy Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym „Kętrzynianka”. Uczestnicy marszu będą zbierali się o godz. 11: 45. Przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego do Kina Gwiazda.
Ideą i celem marszu jest wyrażenie protestu przeciw przemocy, promowanie wartości miłości, szacunku i tolerancji oraz podnoszenie świadomości i uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem przemocy. Z uwagi na ogólno lokalny charakter wydarzenia marsz został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Uroczyste zakończenie marszu nastąpi w Kinie Gwiazda, gdzie zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mój świat bez przemocy” oraz konkursu „Mój świat bez używek”. Uczestnicy będą mieli również przyjemność obejrzenia spektaklu profilaktycznego „KLAUNADA” przygotowanego przez uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie pod wodzą Pani Katarzyny Bronakowskiej.
fj