img_7837
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały historię szkoły. FOT. Franciszek Jaroński

Wydaje się, że było to tak niedawno, a to już minęło 30 lat od powstania dzisiejszego Zespołu Szkół im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. 25 listopada 2016 r. szkoła uroczyście obchodziła swoje 30-lecie istnienia.

Był rok 1986. Ówczesny wyż demograficzny spowodował, że zaistniała pilna potrzeba utworzenia w Kętrzynie kolejnej szkoły podstawowej. Nastąpiło to 1 września, kiedy to przy ulicy Asnyka 10 w zabytkowym budynku otwarto Szkołę Podstawową nr 5. Naukę w szkole rozpoczęło ponad 500 uczniów, a pierwszym dyrektorem szkoły została Krystyna Raksimowicz. 14 października 1993 roku szkole nadano imię Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. Osiem lat później szkoła została przeniesiona do nowego obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jednocześnie w tym samym roku została otwarta po raz pierwszy w historii szkoły klasa integracyjna. W 2003 roku w szkole rozpoczęła naukę pierwsza klasa gimnazjalna, a dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 5 stała się Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

Uroczystości jubileuszowe w szkole rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru, odegrania hymnu państwowego i minuty ciszy upamiętniających nieżyjących już pracowników szkoły, po czym prowadzący przywitali gości, a wśród nich między innymi córkę patrona szkoły Danutę oraz męża drugiej, nieżyjącej już córki patrona szkoły Agnieszki, byłych dyrektorów Krystynę Raksimowicz i Jacka Czyżaka, przedstawicieli kętrzyńskiego koła Związku Byłych Żołnierzy AK oraz burmistrza miasta Krzysztofa Hećmana. Na widowni, wspólnie z uczniami zasiedli również absolwenci, byli i obecni nauczyciele oraz rodzice. Spotkanie jubileuszowe było też znakomita okazją do przypomnienia historii placówki, wspomnień, życzeń oraz kwiatów i prezentów, a wśród nich czek na 5 000 zł. przekazany dla szkoły przez burmistrza miasta.
fj