31 uczniów klasy mundurowej w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości wypowiedziało słowa roty ślubowania. FOT. Franciszek Jaroński
31 uczniów klasy mundurowej w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości wypowiedziało słowa roty ślubowania. FOT. Franciszek Jaroński

7 listopada dla Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej był dniem szczególnym. Tego bowiem dnia urodziła się patronka szkoły, a tradycyjnie już w ten listopadowy dzień uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.
Tak było i w tym roku, gdzie około 180 uczniów klas licealnych oraz technikum, w tym 31 uczniów klasy mundurowej w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości wypowiedziało słowa roty ślubowania. Ślubując na sztandar szkoły zobowiązali się do wzorowego wypełniania obowiązków ucznia, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i godnego jej reprezentowania oraz godną postawą przynosić chlubę szkole, rodzinie i ojczyźnie, a także oddawać należyty hołd symbolom narodowym.
Zwracając się do uczniów i składając im gratulacje dyrektor szkoły Irena Hadziewicz powiedziała między innymi: – Stajemy się partnerami wielu międzynarodowych przedsięwzięć, dlatego zadbajmy o naszą polskość. Zadbajmy o to, aby nasz kraj, kraj naszych przodków był dobry dla swoich obywateli. Pielęgnujmy rodzinny stół, polską kolędę, pisankę i znicz upamiętniający przeszłość. Niech w nas wszystkich umocni się życzliwość i polska gościnność – podkreśliła.
Uroczystość, w trakcie której każdy uczeń dotrzymał stosowny akt ślubowania, poprowadził opiekun klasy mundurowej płk rez. Wiesław Adamczyk, który sam będąc w mundurze oficera Straży Granicznej nie krył wzruszenia, a zarazem satysfakcji z dotychczasowej postawy swoich podopiecznych.
fj