Spotkanie dotyczy uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. FOT. www.czluchow.eu
Spotkanie dotyczy uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. FOT. www.czluchow.eu

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN ZAPRASZA

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok które odbędzie się
16 listopada 2016 r. o godz. 16.00
w sali 108 Urzędu Miasta Kętrzyn

Katarzyna Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kętrzyn ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi omówi poddany konsultacjom projekt Programu współpracy, który został zamieszczony na stronie www.miastoketrzyn.pl w zakładce Konsultacje Społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, pok. nr 301

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTEM