Deklaracja burmistrza o utworzeniu Domu Spokojnej Starości została przyjęta przez seniorów obecnych na dzisiejszej uroczystości rzęsistymi oklaskami. FOT. Franciszek Jaroński
Deklaracja burmistrza o utworzeniu Domu Spokojnej Starości została przyjęta przez seniorów obecnych na dzisiejszej uroczystości rzęsistymi oklaskami. FOT. Franciszek Jaroński

Podczas dzisiejszych uroczystości z okazji Dnia Seniora burmistrz miasta złożył deklarację, że miasto przystępuje w przyszłym roku do opracowania koncepcji budowy w Kętrzynie Domu Spokojnej Starości.