Tak wygląda Dom Spokojnej Starości w Starzechowicach w wojewodztwie świętokrzyskim. FOT. www.dom-spokojnej-starosci.pl
Tak wygląda Dom Spokojnej Starości w Starzechowicach w wojewodztwie świętokrzyskim. FOT. www.dom-spokojnej-starosci.pl

Podczas wczorajszej sesji rady powiatu radni zdecydowali o sprzedaży miastu działki, na której ma powstać Dom Spokojnej Starości. Burmistrz zapowiada, że od stycznia ruszają prace koncepcyjne. – To będzie jedno z najważniejszych przedsięwzięć nie tylko miejskich, ale również powiatowych – mówi Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna.

2-hektarowa działka położona przy ul. Sikorskiego zostanie sprzedana miastu za 80% wartości. Radni powiatowi nie byli jednomyślni. 11 głosowało „za” uchwałą, a 8 było „przeciw”. Teresa Prokop powiedziała jeszcze przed głosowaniem, że poda sprawę tej sprzedaży do prokuratury. Radna uważa, że to niekorzystna dla powiatu transakcja.
Burmistrz Kętrzyna nie chce oceniać tej wypowiedzi, ale podkreśla, że budowa domu leży nie tylko w interesie miasta i jego mieszkańców, ale również w interesie powiatu. Tłumaczy, że budowa domu będzie się wiązała z uzbrojeniem tego terenu, co automatycznie podniesie wartość działek wokół, które wciąż są powiatowe i mogą zostać przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.
– Zapewniam, że również te osoby, które chcą tę sprawę złożyć do prokuratury zaprosimy na otwarcie Domu Spokojnej Starości – mówi burmistrz Kętrzyna.
jz