Skrzyżowanie Daszyńskiego i Powstańców Warszawy po zmierzchu. FOT. Mariusz Sokołowski
Skrzyżowanie Daszyńskiego i Powstańców Warszawy po zmierzchu. FOT. Mariusz Sokołowski

Zmiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe to wymierne korzyści nie tylko dla budżetu miasta, ale również w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg. Taka konkluzja poparta stosownymi wyliczeniami wynika z informacji przedstawionej 7 listopada br. podczas konferencji poświęconej rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Kętrzyna.

W konferencji wzięli między innymi udział: burmistrz miasta Krzysztof Hećman, zastępca burmistrza Damian Nietrzeba, przedstawiciele policji, zarządu dróg wojewódzkich, radnych miejskich, prezesi spółek komunalnych, a także – wprawdzie nieliczni – mieszkańcy miasta.

Zmiana sposobu oświetlenia miasta
Stosowną informację o podejmowanych przez miasto działaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa wynikającą ze zmiany sposobu oświetlenia miasta oraz przejść dla pieszych przedstawił Karol Kwiatkowski, pełnomocnik infrastruktury elektroenergetycznej w mieście przypominając uczestnikom konferencji, że: – Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie została wykonana w ramach programu SOWA, programu który od dwóch lat praktycznie już nie istnieje. Pierwszy etap modernizacji oświetlenia drogowego zakończył się w 2004 roku, a wymiana oświetlenia z sodowego na ledowe sięgnęła 80% systemu oświetleniowego miasta. Wówczas to zamontowano ponad 1100 opraw oświetleniowych firmy Philips Selenium LED, generujących białą barwę światła. Jak się okazuje, obecnie funkcjonujący system oświetlenia łącznie z dodatkowym doświetleniem 27 przejść dla pieszych przynosi wymierne korzyści dla budżetu miasta wynoszące rocznie 321 tysięcy złotych (zmniejszenie o 49%). Obniżyła się również emisja CO2 do atmosfery, która w latach poprzednich oscylowała w granicach 773 MWh w ciągu roku, a obecnie wynosi 341 MWh.

Poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników dróg
Co jednak najważniejsze, wbrew wszelkim pojawiającym się tu i ówdzie opiniom, po doświetleniu przejść dla pieszych poprawiło się znacznie również bezpieczeństwo użytkowników dróg. Podkreślił to posługując się statystykami i informacjami wynikającymi z obserwacji policjantów asp. szt. Zbigniew Bladosz, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie oraz Ewa Maksymowicz, przedstawicielka osób niewidomych i niedowidzących. Oboje skierowali pod adresem burmistrza Krzysztof Hećmana słowa podziękowania za dbałość o poprawę bezpieczeństwa w mieście Kętrzyn.
Warto więc przypomnieć, że na realizację modernizację oświetlenia w ramach programu „SOWA” miasto otrzymało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 855157 zł., tj. 45% dofinansowania oraz w formie nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 1 milion 45 tys. zł.
Franciszek Jaroński