Celem programu Bezpieczny Senior jest zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia. FOT. Internet

Celem programu Bezpieczny Senior jest zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia. FOT. Internet

Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia to cele kampanii społecznej „Bezpieczny Senior”.

Od kilku lat docierają do nas niepokojące informacje o coraz większej liczbie oszustw i przestępstw dotykających osoby starsze. Seniorzy częściej niż pozostałe grupy wiekowe padają również ofiarą agresywnego marketingu. Wszystkie te niebezpieczne sytuacje związane są niejednokrotnie poczuciem samotności i izolacji społecznej. Nikt z nas nie powinien pozostawać obojętnym na problemy i potrzeby osób starszych.

15 listopada o godz. 10.00 w kinie Gwiazda będzie miała inauguracja programu „Kętrzyn przyjazny wiekowi – Bezpieczny Senior”. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Kętrzyn. Program skierowany jest do seniorów zamieszkujących miasto Kętrzyn. Celem zaproponowanych działań jest zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym jak również dbałość o codzienne bezpieczeństwo. Zdobycie wiedzy pomoże w przełamaniu blokady psychicznej, która wynika nie tyle z braku znajomości nowych technologii, ale strachu przed nieznanym.

Przeprowadzone warsztaty dla seniorów przyczynią się do poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, aktywizacji intelektualnej i społecznej, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz podtrzymania więzi społecznych i komunikacji międzypokoleniowej.
Małgorzata Margas

PROGRAM SPOTKANIA

godz.10.00 – Powitanie gości – Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman

godz.10.30 – Działania na rzecz seniorów – Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie

godz.11.00 – Program Kętrzyn przyjazny wiekowi – Bezpieczny Senior
Katarzyna Kłosowska – Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie

godz.11.20 – „Senior bezpieczny w domu” – Monika Danielak, Ewelina Piaścik – Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie