Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia to cele kampanii społecznej „Bezpieczny Senior”.

Od kilku lat docierają do nas niepokojące informacje o coraz większej liczbie oszustw i przestępstw dotykających osoby starsze. Seniorzy częściej niż pozostałe grupy wiekowe padają również ofiarą agresywnego marketingu. Wszystkie te niebezpieczne sytuacje związane są niejednokrotnie poczuciem samotności i izolacji społecznej. Nikt z nas nie powinien pozostawać obojętnym na problemy i potrzeby osób starszych.

15 listopada o godz. 10.00 w kinie Gwiazda będzie miała inauguracja programu „Kętrzyn przyjazny wiekowi – Bezpieczny Senior”. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Kętrzyn. Program skierowany jest do seniorów zamieszkujących miasto Kętrzyn. Celem zaproponowanych działań jest zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym jak również dbałość o codzienne bezpieczeństwo. Zdobycie wiedzy pomoże w przełamaniu blokady psychicznej, która wynika nie tyle z braku znajomości nowych technologii, ale strachu przed nieznanym.

Przeprowadzone warsztaty dla seniorów przyczynią się do poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, aktywizacji intelektualnej i społecznej, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz podtrzymania więzi społecznych i komunikacji międzypokoleniowej.
Małgorzata Margas

PROGRAM SPOTKANIA

godz.10.00 – Powitanie gości – Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman

godz.10.30 – Działania na rzecz seniorów – Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie

godz.11.00 – Program Kętrzyn przyjazny wiekowi – Bezpieczny Senior
Katarzyna Kłosowska – Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie

godz.11.20 – „Senior bezpieczny w domu” – Monika Danielak, Ewelina Piaścik – Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie